« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Zápis + usnesení 5/2020 ze dne 30.11. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-usneseni-c.-5-ze-dne-30.11.2020.pdf
Výtisk jediný
Počet listů 3
<br>
<br>
Zápis č.5/2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Felbabka
<br> konaného dne 30.11.2020
<br>
<br> Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Felbabka
čp.79,od 19.00 hod.Schůzi řídil starosta p.XXXXX XXXXXXX <.>
<br>
Přítomni: p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX,pí.XXXX XXXXXXXX
p.XXXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXX,pí.XXXXX XXXXXXXXXXX <,>
p.XXXXXXXXX XXXXXX
Omluveni:
<br>
Program zasedání:
<br> X.Úvod a schválení programu
2.Zvolení zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise
3.Schválení rozpočtových opatření
4.Schválení střednědobého výhledu na rok 2023-2026
5.Schválení návrhu rozpočtu na rok 2021
<br> 6.Schválení přijetí žádostí o dotaci z rozpočtu obce na rok 2021
7.Schválení plánu inventur a inventarizačních komisí
8.Informace zastupitelů
9.Diskuse
10.Usnesení
11.Závěr
<br>
<br> 1.Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce Felbabka
a prohlásil,že datum a místo konání bylo řádně vyhlášeno
místním rozhlasem a program byl vyvěšen na úřední desce <.>
<br> Přečetl program zasedání a navrhl rozšíření programu o 1 bod
(nabytí majetku).O takto upraveném programu nechal hlasovat <.>
Program byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br>
Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
<br>
2.Navržen zapisovatel pí.P.Kadeřábková,ověřovatelé p.S.Prepsl
a p.Z.Záhořík
Navržen předseda návrhové komise pí.D.Feňáková,členi
<br>
<br> p.J.Červenka st.a p.J.Kadeřábek
Návrh byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
3.Starosta informoval o nabytí majetku - části parc.č.699 o
výměře 3 m² a části st.parc.č.95 o výměře 11 m² - celkem tedy
14 m² <.>
Nabytí majetku bylo zastupiteli schváleno <.>
<br>
Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 4.Starosta informoval o rozpočtovém opatření 10/2020,které
schválil 15.11.2020 <.>
Zastupitelstvo vzalo RO 10/2020 na vědomí <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 5.Starosta informoval o střednědobém výhledu na rok 2023-2026 <.>
Zastupitelé střednědobý výhled schválili <.>
<br> Pr...

Načteno

edesky.cz/d/4330987

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz