« Najít podobné dokumenty

Obec Číhošť - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tunochody - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Číhošť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-12-08-pověření Tunochody.pdf [0,46 MB]
<.> STÁTNÍ
<br> PUZEMKUVÝ STATN; POZEMKOW URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774.Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Havlíčkův Brod
<br> Smetanovo náměstí 279,580 02 Havlíčkův Brod
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 43550212020 Spisová značka: 2RP4742/2013-520202/03
<br> Vyřizuje.: Ing.Jana Éásková Tel.: 725406016
<br> ID DS: z49per3
<br> E-mail: j.daskova©spucr.cz Datum: 1.12.2020
<br> SPU 4355020020
<br> lllllllllůlš'.'22334'.ír
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tunochody — pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Havlíčkův Brod (dále jen „pobočka“),jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.š 19 písm.a) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.22911991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájil v souladu s ust.% 6 odst.1 zákona v katastrálním území Tunochody řízení o kompiexních pozemkových úpravách <.>
<br> Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav je AGROPLAN,spol s r.o <.>,Jeremenkova 9,147 00,Praha 4 <.>
<br> Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav:
<br> Ing.XXX XXXXXXXX,pověření ke vstupu uděleno pod č.j.SPU 43545712020 dne 1.12.2020 XXXXX XXXXXX,pověření ke vstupu uděleno pod č.j.SPU 43545712020 dne 1.12.2020 XXXXX XXXXXX,pověřeni ke vstupu uděleno pod č.j.SPU 435457l2020 dne 1.12.2020
<br> Mgr.XXX XXXX,pověření ke vstupu uděleno pod č.j.SPU 43545712020 dne 1.12.2020 Ing.XXXX XXXX,pověření ke vstupu uděleno pod č.j.SPU 43545712020 dne 1.12.2020 Ing.XXXXX XXXXX.pověření ke vstupu uděleno pod č.j.SPU 43545712020 dne 1.12.2020
<br> mohou dle ust.& 6 odst.9 zákona vstup...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Číhošť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz