« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Veřejná vyhláška - veřejné projednání o návrhu změny č. 3 územního plánu Tučapy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - veřejné projednání o návrhu změny č. 3 územního plánu Tučapy
Obecní úřad Tučapy
IČO: 00253049 Tučapy čp.19,391 26 Tučapy tel.: 381 594 736
<br>
<br>
<br> Zveřejněno dne: 8.12.2020
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Obecní úřad Tučapy jako pořizovatel změny č.3 územního plánu Tučapy podle § 6 odst.2 zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
<br> "stavební zákon"),oznamuje dle §§ 55b,52 odst.1 stavebního zákona zahájení řízení o změně č.3
<br> územního plánu Tučapy a konání veřejného projednání o návrhu změny č.3 územního plánu Tučapy <.>
<br> Veřejné projednání o návrhu změny č.3 územního plánu Tučapy
<br> se koná dne 14.1.2021 od 9:00
v budově Obecního úřadu v Tučapech <.>
<br> Jelikož vzhledem k rozsahu návrhu změny č.3 územního plánu Tučapy není možné jej vyvěsit na úřední
<br> desce,je celý návrh změny č.3 územního plánu Tučapy zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
<br> na webových stránkách obce www.tucapy.cz ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující veřejné
<br> projednání návrhu změny č.3 územního plánu Tučapy do 7 dne ode dne veřejného projednání <.>
<br> Návrh změny č.3 územního plánu Tučapy je také vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu
<br> Tučapy ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující veřejné projednání návrhu změny č.3
<br> územního plánu Tučapy do 7 dne ode dne veřejného projednání.Další informace popřípadě podá
<br> p.Smítka (773 638 043) <.>
<br> Podle § 55b odst.2 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání vlastníci
<br> pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své
<br> námitky,ve kterých musí uvést odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
<br> vymezit území dotčené námitkou,a to na adresu pořizovatele,tj.Obecního úřadu Tučapy.Povinnost
<br> doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti <.>
<br> Podle § 55b odst.2 stavebního zákona může ne...

Načteno

edesky.cz/d/4330638

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz