« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Sbírka zákonů - Částka 210

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sbírka zákonů - Částka 210
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONÚ
<br> ČESKÁ REPUBLIKA
<br> (')
<br> ástka 210 Rozeslána dne 7.prosince 2020 Cena Kč 53,—
<br> OBSAH:
<br> 511.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 512.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
<br> 513.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
<br> Strana 5730 Sbírka zákonů č.51 1 / 2020 Částka 210
<br> 511
<br> USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7.prosince 2020 č.1290
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru / označovaný jako SARS CoV—2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu $ 5 písm.a) až e) a $ 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení $ 5 písm.e) a S 6 odst.1 písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 9.prosince 2020 od 00:00 hod.do dne 12.prosince 2020 do 23:59 hod <.>
<br> 1.zakazuje
<br> 1.hromadné akce,není—li dále stanoveno jinak,konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech,a to s Výjimkou:
<br> a) členů domácnosti <,>
<br> b) zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele <,>
<br> c) osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost <,>
<br> (1) osob,které společně konají činnost,ke které jsou povinny podle zákona,a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob <,>
<br> e) schůzí,zasedání a podobných akcí ústavních orgánů,orgánů veřejné moci,soudů a jiných veřejno— právních osob nebo osob zřízených zákonem,které se konají na základě zákona <,>
<br> přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob,kte...

Načteno

edesky.cz/d/4330050


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz