« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
„,IillilílllllllílllllíiílliíílliíllíiIliilllillíliilllíiilll JIHOCESKY KRAJ KUJCP0050J83
<br> MUDr.XXXXXX XXXX XXXXXXX kraje
<br> U Zimního stadionu XXXX/X XXX XX České Budějovice
<br> České Budějovice 4.prosince 2020
<br> V souladu s š 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění s v o I á v á m
<br> 3.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> na čtvrtek 17.prosince 2020 od 10:00 hodin <.>
<br> Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihvočeského kraje,ul.U Zimního stadionu 1952/2,Ceské Budějovice,2.podlaží <.>
<br> MUD.Ma in XXXX XXXXXXX ihoč ského kraje
<br> Příloha: Návrh programu X.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> identiňkátor DS: kdíb3rr tel: 386 720 111 IČQ: 70890650 e—podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650
<br> Návrh programu 3.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 17.prosince 2020
<br> Zahájení
<br> Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 14.9.do 30.11.2020
<br> Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> Návrh volby přísedící krajského soudu
<br> Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR
<br> Pravidla pro poskytování cestovních náhrad a paušálních náhrad cestovních výdajů členům zastupitelstva
<br> a občanům - změna č.6
<br> 7.Čtvrtá změna postupu financování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice,as.“
<br> 8.Organizace a zajištění pohotovostnich služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v roce 2021
<br> 9.Návrh- Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2021
<br> 10.Návrh- Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023
<br> 11.Návrh dotace Jihočeského kraje na koňnancováni akci v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2020 - 3.část
<br> 12.Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300
<br> „Podpora výstavby a technického zh...

Načteno

edesky.cz/d/4328455

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz