« Najít podobné dokumenty

Obec Číhošť - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zdeslavice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Číhošť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_850386531_1_Povereni_KoPU_Zdeslavice.pdf [0,25 MB]
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Havlíčkův Brod
<br> Smetanovo náměstí 279,580 02 Havlíčkův Brod
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 443867/2020
Spisová značka: 2RP4741/2013-520202/01
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: b.hladikova@spucr.cz
<br> Datum: 7.12.2020
<br>
<br>
<br>
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zdeslavice - pověření ke vstupu a vjezdu na
pozemky k výkonu činnosti
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Havlíčkův Brod (dále jen
„pobočka“),jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 19 písm.a)
zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb.<,>
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) zahájil v souladu s ust.§ 6 odst.1 zákona v katastrálním území Zdeslavice řízení o komplexních
pozemkových úpravách <.>
<br> Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav je AGROPLAN,spol.s r.o <.>,Jeremenkova 9,147 00
Praha 4 <.>
<br> Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav:
Ing.XXX XXXXXXXX,pověření ke vstupu uděleno dne X.XX.2020 pod č.j.SPU 435457/2020
XXXXX XXXXXX,pověření ke vstupu uděleno dne X.XX.2020 pod č.j.SPU 435457/2020
XXXXX XXXXXX,pověření ke vstupu uděleno dne X.XX.2020 pod č.j.SPU 435457/2020
Mgr.XXX XXXX,pověření ke vstupu uděleno dne X.XX.2020 pod č.j.SPU 435457/2020
Ing.XXXX XXXX,pověření ke vstupu uděleno dne X.XX.2020 pod č.j.SPU 435457/2020
Ing.XXXXX XXXXX,pověření ke vstupu uděleno dne X.XX.2020 pod č.j.SPU 435457/2020
<br> mohou dle ust.§ 6 odst.9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění pozemkových úprav...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Číhošť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz