« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 297.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

297.pdf
JýďÁ/ý/ý ; Statutární město ostrava
<br> Úřad městského obvodu Vítkovice odbor organizační,vnitřnřch věci a kultury
<br> í/G
<br> Statutární město Ostrava lu.9 %ŽEĚAVA'" Uřad městského obvodu V TKOVICE Ma istrát města Ostrav & g y odbor.<.> líčil/r
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> písemnost evidenční/tý Ž/ ď/ď
<br> Vaše značka: čísio <.>
<br> Ze dne: _ __ vyvěšena dne.& / “aj/ý Č.j.: SMO/703167/20/UPaSR/Ylt sňata dne
<br> Sp.zn.: S-SMO/686925/20/UPaSR,za Správ„ost__ %$ Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX,Ing <.>
<br> Telefon: +XXX XXXXXXXXX Dle rozdělovníku
<br> E-mail: 1v1tavska©ostravacz
<br> Datum: 7.prosince 2020
<br> Vypraveno:
<br> Oznámení Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
<br> Dne 30.11.2020 podala společnost P3 Ostravasmro,IČO 08644705,Na Florenci 2116/15,Nové Město,110 00 Praha 1,zastoupena na základě plné moci firmou JS Property,a.s <.>,IČO 27814742,Chopinova 576/1,Přívoz,702 00 Ostrava 2 (dále' jen „žadate1“),žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „P3 Ostrava Central“ na pozemcích parc.č.45/13,47/1,47/6,135/22,139/1,139/8,1071/1,1071/17,1071/62,1071/66,1071/70,1071/73,1071/77,1071/125,1071/191,1107/1,1107/5,1107/6,1107/8,1125/1,1125/4,1125/27,1125/28,1125/29,1125/30,1125/31,1125/32,[125/36,1125/37,1125/38,1125/39,1125/40,1125/41,1125/42,1125/43,1125/44,1125/45,1125/46,1125/47,1125/48,1125/49,1125/50,1125/51,1125/52,1125/53,1125/54,1125/55,1125/56,1125/57,1125/59,1125/60,1125/61,1125/62,1125/63,1125/64,1125/65,1125/66,1125/67,1125/68,1125/69,1125/70,1125/71,1125/72,1125/73,]125/74,1125/76,1125/77,1125/78,1125/79,1125/80,1125/81,1125/82,1125/83,1125/84,1125/85,1125/86,1125/88,1125/89,1125/90,1125/91,1125/94,1125/100,1125/106,1125/130,1125/131,1125/132,1125/154,1125/155,1125/156,1125/157,1125/158,1125/160,1131/1,1131/3,1131/4,1131/5,1131/6,1131/7,1131/8,1131/9,1131/10,1131/11,1131/12,1131/13,1335/2,1335/3,1335/6,1335/58,1339/1,1342/6,1447/16 v katastrálním území Vítkovice (dotčené pozemky).Uvedeným dnem bylo zahájeno úze...

Načteno

edesky.cz/d/4326513

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz