« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu sb. 194-20 do 12. prosince 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu sb. 194-20 do 12. prosince 2020
l/f“ Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONÚ
<br> ČESKÁ REPUBLIKA
<br> O< „\
<br> stka 194 Rozeslána dne 20.listOpadu 2020 Cena Kč 71,—
<br> OBSAH:
<br> 471.Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti & epidemií viru SARS CoV—Z 472.Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 473.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 474.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 475.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 476.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 477.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 478.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> M.<.>."Íříěaďzw
<br> Strana 5370 Sbírka zákonů č.471 / 2020 Částka 194
<br> 471
<br> USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20.listopadu 2020 č.1195
<br> o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV—2
<br> Vláda
<br> I.podle či.6 odst.2 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,prodlužuje do 12.prosince 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30.září 2020 č.957,o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním vý- skytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV»2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5.října 2020 na dobu 30 dnů,které bylo vyhiášeno pod č.391/2020 Sb <.>,a prodloužený usnesením vlády ze dne 30.října 2020 č.1108,vyhlášeného pod č.439/2020 Sb <.>,do 20.listopadu 2020,a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 19.listopadu 2020 č.1353;
<br> II.stanoví,že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu,která jsou platná ke dni přiietí tohoto
<br> usnesení,zůstávají nadále v platnosti v romahu,v jakém byša přijata;
<br> IIÍ.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky <.>
<br> Provedou: členové vlády,vedoucí ostatních ústředních orgánů ...

Načteno

edesky.cz/d/4325565

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz