« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - Zrušení mimořádného opatření ze dne 2. 10. 2020, č. j. 20581/2020-12 MIN/KAN od 3.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2 Praha 2.prosince 2020 Č.j.: MZDR 20581 /2020-13/MIN/KAN MZDRX01D4B03; ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 ve spojení s § 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb <.>,I.ruší mimořádné opatření ze dne 2.října 2020,č.j.: MZDR 20581/2020-12/Ml N/KAN,a to s účinností ode dne 3.prosince 2020.II.Toto zrušení mimořádného opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.Odůvodnění: Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.MZDR 20581/2020-12/Ml N/KAN ze dne 2.října 2020 (dále jen „mimořádné opatření") byly s účinností ode dne 5.října 2020 nařízeny podmínky provozu prodejen a provozoven služeb.Podle § 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb <.>,platí,že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2,orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a stanovení podmínek v shodné oblasti usnesením vlády ze dne 30.listopadu 2020 č.1262,vyhlášeným pod č.498/2020 Sb <.>,odpadly důvody pro nařízení povinností,které jsou předmětem mimořádného opatření.o Io&nicfk/v£ « V,doc.MUDr.XXX XXXXXX,Ph.D.ministr zdravotnictvíAff Str.X z 1 *MZDRX01D4BO3* Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě Sděluji,že tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 134037058-316335- 201202170109,skládající se z 1 listu,se doslovně shoduje s obsahem vstupu.Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku Subjekt,který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:...

Načteno

edesky.cz/d/4324422

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz