« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 7. prosince 2020"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 4.prosince 2020
Č.j.: MZDR 20599/2020-41 /MIN/KAN
<br> MZDRX01D5JO6
<br> Sdělení Ministerstva zdravotnictví,kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí
s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
<br> Australský svaz
Dánské království*
Finská republika*
Irská republika*
Islandská republika*
Japonsko
Korejská republika
Maltská republika*
Norské království*
Nový Zéland
Singapurská republika
Thajské království
Vatikánský městský stát
<br> a
<br> Azorské ostrovy,Portugalská republika*
Baleárské ostrovy,Španělské království*
Kanárské ostrovy,Španělské království*
Madeira,Portugalská republika*
<br> Země nebo jejich části označené hvězdičkou (*) jsou země nebo jejich části označené
dle bodu III.1 pro účely bodu 1.11 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví
č.j.: MZDR 20599/2020-41/MIN/KAN,ze dne 30.listopadu 2020 <,>
<br> Toto sdělení se vydává s účinností od 7.prosince 2020 od 0:00 hod <.>
<br> /^5ni ctv; l
doc.MUDr.XXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> ministr zdravotnictví
<br> Str.1 z 1
<br> *MZDRX01D5JO6*
<br>
<br> Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
<br> Sděluji,že tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 134079785-25785-
201204085334,skládající se z 1 listu,se doslovně shoduje s obsahem vstupu <.>
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy <.>
<br> Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku
<br> Subjekt,který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví
<br> Datum vyhotovení doložky:
4.12.2020
<br> Jméno,příjmení a podpis osoby,která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
XXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX-XXXXX-XXXXXXXXXXXX
<br> Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoin...

Načteno

edesky.cz/d/4324421

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz