« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - Mimořádné opatření - organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb, s účinností od 5. 10. 2020 do odvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 2.října 2020
Č.j.: MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN
<br> MZDRX01C2N5L
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona č <.>
258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> i <.>
<br> 1.Všem osobám,vykonávajícím u poskytovatele sociálních služeb v zřízení domovů pro
osoby se zdravotním postižením,domovů pro seniory a domovů se zvláštním
režimem,chráněného bydlení a azylových domů,u poskytovatele sociálních služeb
poskytujícího odlehčovací služby v pobytové formě sociálních služeb a u poskytovatele
sociálních služeb poskytujícího pečovatelské služby,osobní asistenci a podporu
samostatného bydlení (dále jen „poskytovatel sociálních služeb")
<br> a) zdravotnické povolání podle zákona č.95/2004 Sb <.>,o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře,zubního lékaře a farmaceuta,ve znění pozdějších
předpisů,nebo zákona č.96/2004 Sb <.>,o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),ve znění pozdějších
předpisů,(dále jen „zdravotnický pracovník") <,>
<br> b) základní činnosti při poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb.<,>
o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „pracovník sociálních
služeb") <,>
<br> se nařizuje v případě,že zjistí nebo XXX XXXX na základě provedeného epidemiologického
šetření oznámeno,že ...

Načteno

edesky.cz/d/4324419

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz