« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Návrh rozpočtu obce Postřekov na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

fin-12final.pdf
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Postřekov
Postřekov 270
345 35 Postřekov
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 4 077 340,00 4 102 888,68 4 102 888,68 100,6 100,0
0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 95 000,00 113 160,54 113 160,54 119,1 100,0
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 328 060,00 381 833,62 381 833,62 116,4 100,0
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 389 970,00 3 555 733,16 3 555 733,16 104,9 100,0
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 350 000,00 350 000,00 228 570,00 65,3 65,3
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 8 131 250,00 8 131 250,00 8 002 164,72 98,4 98,4
0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.0,50 0,50 100,0
0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.496 750,00 502 750,00 501 961,00 101,0 99,8
0000 1341 Poplatek ze psů 23 000,00 31 486,00 26 275,00 114,2 83,4
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.7 000,00 7 000,00 3 218,00 46,0 46,0
0000 1361 Správní poplatky 3 000,00 8 510,00 8 510,00 283,7 100,0
0000 1381 Daň z hazardních her 90 000,00 95 465,83 95 465,83 106,1 100,0
0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 480,23 480,23 100,0
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 600 000,00 667 55...
navrh-rozpoctu-2021-obce-postrekov.pdf
2021
<br> PŘÍJMY ODPA POL ORG Kč
14 743 655,00
<br> 1 610 200,00
9 600 000,00
<br> 291 700,00
<br> 26 245 555,00
<br> VÝDAJE ODPA POL ORG Kč
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 103x 930 000,00
SILNICE 2212 1 770 500,00
ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2219 75 000,00
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 2292 62 000,00
PITNÁ VODA 2310 2 320 000,00
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 2321 8 740 000,00
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA 311x 40 500 000,00
KNIHOVNA 3314 29 000,00
KULTURA 3319 318 000,00
POŘÍZENÍ,ZACHOVÁNÍ MÍST.KULT <.>,NÁR.A HIST.POVĚDOMÍ 3326 200 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 3399 47 000,00
ROZHLAS A TELEVIZE 3341 16 000,00
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 3412 625 000,00
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 3419 228 000,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - Mlýnec čp.50 3612 80 000,00
OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE 3429 5 000,00
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - čp.100 3613 196 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 2 100 000,00
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 3635 100 000,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - Č.P.179,Č.P.197 HOTEL,BEDNÁRNA3639 5 000 000,00
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 372x 1 349 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ 3745 250 000,00
OST.SLUŽBY A ČIN.SOC.PREVENCE 4379 4 000,00
KRIZOVÁ OPATŘENÍ 5213 50 000,00
POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST 5512 371 400,00
ZASTUPITELSTVO OBCE 6112 1 424 000,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 6171 3 000 000,00
FINANČNÍ OPERACE 6310 10 000,00
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 6320 70 000,00
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 6399 1 000 000,00
OSTATNÍ ČINNOSTI 6409 5 900,00
<br> 70 875 800,00
<br> OBEC POSTŘEKOV
<br> NÁVRH ROZPOČTU na rok 2021
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> CELKEM PŘÍJMY (v tis.Kč)
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY
<br> CELKEM VÝDAJE (v tis.Kč):
<br>
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> SCHODEK
<br> Financování schodku z úspory minulých let a úvěru:
<br> ÚSPORA MINULÝCH LET
<br> INVESTIČNÍ ÚVĚR
<br> SOUČET FINANCOVÁCNÍ SCHODKU
<br> Informace o rozpočtu za rok 2019 a předpokládaném skutečném plnění za rok 2019
<br> jsou uvedeny v samostatném dokumentu ...

Načteno

edesky.cz/d/4323229

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz