« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

strednedoby-vyhled-rozpoctu-2022-2025.pdf
Střednědobý výhled rozpočtu - informace podle zákona č.250/2000 Sb.tis.Kč
<br> Údaj 2022 výhled 2023 výhled 2024 výhled 2025 výhled
<br> PŘÍJMY CELKEM 21 433 23 203 24 863 25 923
<br> VÝDAJE CELKEM 16 433 17 203 14 863 15 923
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 5 000 6 000 10 000 10 000
<br> Dlouhodobé závazky (úvěry) 0 0 0 0
<br> Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) 757 757 757 757
<br> Zbývá na cíle,včetně reprodukce majetku,po
<br> úhradě přijatých závazků (bez rezerv,přijatých úvěrů <,>
<br> investičních dotací a kapitálových příjmů)
<br> 5 000 6 000 10 000 10 000
<br> Rezervy dle rozpočtu k 31.12.2020 5 189
<br> * finanční zdroje a potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů (Vypočte se = provozní saldo - splátky dluhů + opravy)
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách samosprávy a je k dispozici v listinné podobě k nahlédnutí na úřadě samosprávy <.>
<br> Vyvěšeno na ÚD a EÚD: 3.12.2020
<br> Sňato:
postrekov-vyhled-covid-s-analyzou-financi-a-ratingem-03-11-2020.pdf
2020
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Postřekova
<br>
<br> Obsahuje:
<br> ✓ analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle Cityfinance
<br> ✓ uvedení silných a slabých stránek,příležitostí a ohrožení financí (SWOT analýza)
<br> ✓ očekávané dopady opatření vlády proti COVIDU-19 na daňové příjmy obce
<br> ✓ dopady zrušení superhrubé mzdy do roku 2021
<br> ✓ výhled a stanovení finančního potenciálu samosprávy od roku 2021 do roku 2025
<br> ✓ doporučený strop bezpečné zadluženosti
<br> ✓ pravidla rozpočtů pro stabilitu financí
<br> ✓ doporučení
<br>
<br> s analýzou financí a ratingem
<br>
<br>
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Postřekova s analýzou financí a ratingem 29.10.2020
<br> Číslovaná stránka 1/50
<br>
OBSAH
<br> ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
<br> VYBRANÉ POUŽITÉ TERMÍNY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> Počet obyvatel.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> Počet žáků.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....

Načteno

edesky.cz/d/4323228

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz