« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - úd 102.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd 102.pdf
“Wl/mw
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice Písemnost ev.č.: l$l/gill
<br> Statutární město Ostrava 4 č!— 14267 » Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice mágem dne: ___—— Odbor stavebního řádu,dopravy a životního prostředí sňata dne: za správnost: M Vaše značka: souběžně zveřejněna na int-metu Ze dne: 21.09.2020 _ _ Č.i.: RaB/06087/20;'SRDaZE—*/Lu Sp.Zn.: S—RaB/04637.'20 Dle rozdělovniku
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX,lng.Telefon: XXX XXX XXX E-mail: jlutonska©radvanice.ostrava.cz Datum: 30.11.2020
<br> OZNÁMENÍ
<br> pokračování v řízení,lhůta pro námitky,seznámení se s podklady rozhodnutí
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice,odbor stavebního řádu,dopravy a životního prostředí.jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a dalších souvisejicich předpisů (dále jen "stavební zákon"),ust.5 139 odst.3 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,podle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 čl.22 c),(Statut města Ostravy),ve znění změn a doplňků a zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů.(dále jen „správní řád'“),sděluje účastníkům řízení,že je pokračováno v řízení,ve věci žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby „Michalka Line —— Výstavba řadových rodinných domů ul.Radvanícká,Ostrava - Michálkovice“ na pozemcích parc.č.432/4,432/3 vkatastrálním území Michálkovice.Žádost podal dne 15.4.2020 XXXXXXXXX XXXXX,nar.X.XX.XXXX,Hybnerová 1993/la.?10 00 Ostrava.Sianovuje se lhůta pro podání námitek & účastníci řízení se mohou seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí ve věci <.>
<br> K vydání rozhodnutí pro stavbu byl pověřen usnesením Magistrátu města Ostravy,odboru územního plánování a stavebního řádu dne 16.09.2020 pod č.j.SMD/51 1041/20/UPaSR/Sni Úřad městského obvodu Radvanice & Bartovice.Usnesení nabylo právn...

Načteno

edesky.cz/d/4322856

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz