« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Schválený rozpočet na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpocet-2020-schvaleny.pdf
2020
<br> PŘÍJMY ODPA POL ORG Kč
18 953 112,00
<br> 1 614 700,00
50 000,00
<br> 312 791,00
<br> 20 930 603,00
<br> VÝDAJE ODPA POL ORG Kč
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 103x 930 000,00
ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2219 150 000,00
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 2292 62 000,00
PITNÁ VODA 2310 1 420 000,00
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 2321 1 740 000,00
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA 311x 1 850 000,00
KNIHOVNA 3314 29 000,00
KULTURA 3319 322 000,00
ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT.PAMÁT- územní studie Čerchov 3322 56 978,00
POŘÍZENÍ,ZACHOVÁNÍ MÍST.KULT <.>,NÁR.A HIST.POVĚDOMÍ 3326 1 010 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 3399 47 000,00
ROZHLAS A TELEVIZE 3341 16 000,00
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 3412 1 075 000,00
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 3419 321 000,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - Mlýnec čp.50 3612 80 000,00
OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE 3429 5 000,00
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - čp.100 3613 196 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 300 000,00
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 3635 210 000,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - Č.P.179,Č.P.197 HOTEL,BEDNÁRNA3639 7 110 000,00
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 372x 1 277 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ 3745 840 000,00
OST.SLUŽBY A ČIN.SOC.PREVENCE 4379 4 000,00
POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST 5512 355 900,00
ZASTUPITELSTVO OBCE 6112 1 424 000,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 6171 2 757 000,00
FINANČNÍ OPERACE 6310 10 000,00
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 6320 70 000,00
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 6399 850 000,00
OSTATNÍ ČINNOSTI 6409 5 900,00
<br> 28 844 278,00
<br> Splátky úvěru 8124 82 000
<br> OBEC POSTŘEKOV
<br> ROZPOČET na rok 2020
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> CELKEM PŘÍJMY (v tis.Kč)
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY
<br> CELKEM VÝDAJE (v tis.Kč):
<br>
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> SCHODEK
<br> Informace o rozpočtu za rok 2019 a předpokládaném skutečném plnění za rok 2019
<br> jsou uvedeny v samostatném dokumentu - viz Výkaz Fin 2-12M
<br> Návrh rozpočtu
Vyvěšeno na ÚD a EÚD: 4.12.2019
Sňato...

Načteno

edesky.cz/d/4321678

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz