« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 295.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

295.pdf
1/4
<br> ' ' ' 'n'ěno „ k „bf/MM Bylo soucasne MTG! - SatragztfazttztsaStar
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu VÍTKOVIC
<br> odbor.<.>.ťéř
<br> písemnost ev 1519532“ číslo.<.>./ ;,- ' a/ „na
<br> Statutární město Ostrava
<br> na www Vítkovice.ostravacx a kultury GSTRAVA" Statutární město Ostrava 9 vlrxovrctt Uřad městského obvodu Vítkovice odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu
<br> vyvěšena dne: <.>
<br> sňata dne:.<.>
<br> Vaše značka: za správnost /)7é' běží Ze dne: 29.9.2020 L Č.j.: VITK/21978/20/VŽPaSŘ/Če Statutámí město Ostrava Sp.zn.: S-VITK/l 7549/20/3 městský obvod Vítkovice Mírové náměstí 516/1 Vyřizuje: XXX XXXXX XXX XX Ostrava Telefon: XXX XXX XXX E-mail: jkubik©vitkovice.ostravacz Datum: 3.12.2020
<br> Stanovení místní úpravy provozu ul.Nerudova - vyhrazené parkovací stání
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle ustanovení št; 171 — 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.% 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme tento
<br> Příkaz o dopravním značení (trvalém) č.21/2020
<br> Statutární město Ostrava ÚMOb Vítkovice,odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu jako věcně & místně příslušný úřad pro místní komunikace 111.a IV.třídy a účelové komunikace na území SMO MOb Vítkovice dle ust.& 139 zák.či 128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle čl.23 odst.2 písm.b) obecně závazné vyhlášky města č.14/2013,kterou se vydává Statut města Ostravy,ust.© 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů vše v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) ve smyslu ust.gg 77 a 77a) zákona o silničním provozu se souhlasem Policie ČR,MŘ-DI,Ostrava pod KRPT-ó194-226/ČJ-2020-070706 ze dne 9.9.2020 stanoví místní úpravu dopravního značení takto:
<br> ' osazení dopravního značení- na místní komunikaci ul.Nerudova v blíz...

Načteno

edesky.cz/d/4320331

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz