« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 296.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

296.pdf
Slatlllal'nl ITIGSL'D USII'EVB
<br> (',/76“ “WM Úřad městského obvodu * i město Ostrava,<.>,<.>,_ _ _ 03333310 obvod,? VÍLKSšEe V'TKOWCE Bylo soucasne zverejnena ' ' mc n,<.> -,<.>.ŽÍĚŘLÝŠQBNZMÍ'W r ".odbor.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> É.<.> í.<.> í.<.> f.í.<.> :;.„,f.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.na wwwmtkowcepstravacz OSTRAVA'" písemnost (guidenňn',_ „ a vrncoulcs.Čislo ; %).-( 'i'/(,<.>
<br> Statutárni město Ostrava
<br>._f r *? - 7.' vyvěšena dne.<.>.<.>.<.>.=x.<.>.<.>.fs.f.<.;.:ř.<.> (.lť'f
<br> sňata dne:,' iní/4“ "? [ Tůň:
<br> Nařízení města za spraurgítm \ Narmem mesta č.10/2020 <,>
<br> kterým se mění a doplňuje nařízení města č.7/2009,kterým se stanovuje rozsah,způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků,na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,ve znění pozdějších
<br> předpisů
<br> Rada města se usnesla dne 24.11.2020 vydat v souladu s š 11 odst.1 a €; 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle 5 27 odst.5 a 6 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) toto nařízení:
<br> _ Čl.1 Účel úpravy
<br> Účelem tohoto nařízení je změna vymezení úseků neudržovaných místních komunikací III.a IV.třídy a chodníků obsa'mného doposud v nařízení města č.7/2009,kterým se stanovuje rozsah,způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic & vymezují úseky místních komunikací a chodníků,na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,ve znění nařízení města č.1/2011,7/2015,17/2017 a 14/2019,kterými se mění a doplňuje nařízení města č.7/2009,kterým se stanovuje rozsah,způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic & vymezují úseky místních komunikací a chodník...

Načteno

edesky.cz/d/4320330

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz