« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
Úřad městské části města Brna
<br> B - lh „.<.> Mariánské nam“ 617 „0 am c.j.MMB/0507369/2020/V1ch
<br> DOŠLO
<br> Příloha:
<br> „.41994 VL
<br> 03 42- 2020
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO ! Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat.směnit.darovat.nronaímout,propachtovat nebo vvpůičit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat jako výnrosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> 1 <.>
<br> právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu lS-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> prodej sedmi částí pozemku p.č.4578/1 ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 38 m2 (5 m2 + 6 m2 + 5 m2 +6 m2 +35 m2 +6 m2 +5 m2),vše k._ú.Zebětín
<br> (r'r
<br>.' „r.—.gif.<.> ' >; 1 l_únohšiil.'lN-Hnl-u'm'“ _._ _ 'a-mmnnwm au.*— \,(: "I,<.> _ u: <.>,sux-m-rr u—- f_Ě + /.HmaniL-Jufw'—>'id*= “'
<br> „„ or mm:: m „».! „
<br> \.".<.>,<.> | či;' uum-uvh'ha'ííhu.:,neim: jn",-.tě.—v *
<br> Lokalita - Křepelčf Maglwm mm Emu llnjmkrwy odn-': fr "I'U'l,<.>,<.> -,<.>.<.>.<.>.-'q—.—|:lnu-n$- tl)
<br> "Huta \ dun
<br> č.j.MMB/0507369/2020/Vich
<br> (informavce o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel.542173459,e—maíl: rehorova.sona©brno.cz)
<br> prodej
<br> - dvou částí pozemku p.č.1381/34 ostat.plocha,zeleň o celkové výměře 7 m2 (6 m2 + 1 m2)
<br> - tří částí pozemku p.č.1381/35 ostat.plocha,zeleň o celkové výměře 8 m2 (1 m2 +6 m2 + 1 m2)
<br> — tří částí pozemku p.č.1381/36 ostat.plocha,zeleň () celkové výměře 8 m2 (1 m2 +6 1112 + 1 mz)
<br> - části pozemku 1).č.1381/37 ostat.plocha,zeleň o výměře 1 1112
<br> vše k.ú.Královo Pole
<br> Musial: mamlgmzemků:
<br> _ SlnMáml másla Brn-.a
<br> 1710111“ mam.-MMM
<br> /38///4
<br> Lokalita - Kubešová (2)
<br>.-castpnz.pč'“'/n.7m' —čnstpoz_pč,'"K=-am' vastpozmč ""'óg-an
<br> _ usum: „ : „A./" _ 1 m: Magist...

Načteno

edesky.cz/d/4320303

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz