« Najít podobné dokumenty

Obec Zavidov - OZV č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zavidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 1_2020 mistni poplatek za provoz systemu shromazdovani,sber,preprava kom.odpadu.PDF (558.17 kB)
OBEC ZAVIDOV ZAVIDOV 110,270 35 PETROVICE
<br> Obecně závazná vyhláška obce Zavidov č.1I2020,kterou se mění OZV č.4/2019
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Zavidov se na svém zasedání dne 30.11.2020 usnesením č.4/2020 usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> č|.1 Změna vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.4/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování <,>
<br> sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů,ze dne 6.11.2019,se mění takto:
<br> (1) V č|.4 odst.1 Sazba poplatku činí 700 Kč a je tvořena:
<br> (2) Včl.4 odst.1 b) zčástky 450,- Kč za kalendářní rok.Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr asvoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok <.>
<br> (3) Příloha:
<br> Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 284409,88,—- Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 284409,88 Kč děleno 369 (322 přihlášených osob na území obce + 47 staveb určených k individuální rekreaci,bytů a rodinných domů,ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 771 Kč.Ztéto částky je stanovena sazba poplatku dle čl.4 odst.1 písm.b) vyhlášky ve výši 450 Kč <.>
<br> Čl.2 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2021 <.>
<br> XXXXX XXXXXX místostarosta
<br> XXXXX XXXX,najdr starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: „Ž.M.„Mlý
<br> Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
<br> Stránka 1

Načteno

edesky.cz/d/4318080

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zavidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz