« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE MECLOV NA ROKY 2022 AŽ 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PŘÍLOHA
Obec Meclov,IČO 00253553 KEO4 1.8.3 UR060
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> Období: 2022 až 2025
<br> Datum sestavení:01.12.2020
<br> Příjmy
NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY1XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 90 000 000,00 21 000 000,00 22 000 000,00 23 000 000,00 24 000 000,00XXXX
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY2XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 4 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00XXXX
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY3XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00XXXX
PŘIJATÉ TRANSFERY4XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 1 400 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00XXXX
<br> 22 450 000,00 24 450 000,00 25 450 000,0023 450 000,0095 800 000,00
rok 2025Celkem rok 2023rok 2022 rok 2024CELKEM
<br> Výdaje
NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE5XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 50 000 000,00 11 000 000,00 12 000 000,00 13 000 000,00 14 000 000,00XXXX
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE6XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 45 558 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 558 000,00 12 000 000,00XXXX
<br> 22 000 000,00 24 558 000,00 26 000 000,0023 000 000,0095 558 000,00
rok 2025Celkem rok 2023rok 2022 rok 2024CELKEM
<br> Financování
NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých8124 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX -242 000,00 -138 000,00 -104 000,00 0,00 0,00XXXX
traktor Kubota
<br> -138 000,00 0,00 0,00-104 000,00-242 000,00
rok 2025Celkem rok 2023rok 2022 rok 2024CELKEM
<br> 1/2
<br>
<br> Obec Meclov,IČO 00253553 KEO4 1.8.3 UR060
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> rok 2024rok 2022 rok 2023 rok 2025
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Financování
<br> Rozdíl
<br> 22 450 000,00 23 450 000,00 25 450 000,0024 450 000,00
<br> Rekapitulace
<br> 95 800 000,00
<br> Celkem
<br> 26 000 000,0024 558 000,0022 000 000,00 23 000 000,0095 558 000,00
<br> 0,000,00-138 000,00 -104 000,00-242 000,00
<br> 0,00 312 000,00 346 000,00 -108 000,00 -550 000,00
<br> P...
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2022 AŽ 2025
Obecní úřad Meclov
Meclov 137,345 21 Meclov
<br> Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona
č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> V elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na našich internetových stránkách : www.obecmeclov.cz
Občané ÚSC mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úřední hodiny Obecního úřadu Meclov na adrese Meclov 137
<br> NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
NA ROKY 2022 AŽ 2025
Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.12.2020
Sejmuto z úřední desky dne: 16.12.2020
Elektronická úřední deska
<br> vyvěšeno: 1.12.2020
sejmuto: 16.12.2020
/poté k nalezení v archivu elektronické úřední desky/
Tel:
379428822
č.ú.:3828-321/0100 KB Domažlice
IČO: 00253553
<br>
Fax:
379428822
e-mail:
podatelnameclov@seznam.cz ID XXX.s.: ajcaXrr

Načteno

edesky.cz/d/4317218

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz