« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 291..pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

291..pdf
3%er
<br> ž/KOVICE Statutární město Ostrava odbor - Dodatek
<br> rada města
<br> Statutámi město Ostrava Úřad městského obvodu
<br> Plsem“OSI ewdenčyý/čýy <.>
<br> sňata dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> a kultury
<br> čislo.<.> fž/ * Statutární město Ostrava vyvěšena dne "' Úřad městského obvodu Vítkovice odbor organizační,vnitřních věcí
<br> D O XXX E K za správnost: Á/Í/Ú.<.> e „O.TŠDEĚAVAH!
<br> k návrhu programu 19.zasedání
<br> zastupitelstva města konaného dne 11.prosince 2020
<br> SEZNAM MATERIÁLU:
<br> Předkladatel Inq.XXXXX XXXXXX,MBAl primátor:
<br> XX <.>
<br> XX <.>
<br> 34 <.>
<br> 35.'
<br> 36 <.>
<br> 37 <.>
<br> 38 <.>
<br> 39 <.>
<br> 40 <.>
<br> 4l <.>
<br> 42 <.>
<br> 1/3
<br> Výjimka ze závazného limitu stanoveného Statutem města Ostravy a poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města městskému obvodu Krásné Pole
<br> Uzavření Smlouvy o úvěru s Československou obchodní bankou,a.s.Uzavření smlouvy o úvěru pro městský obvod Slezská Ostrava 5 Komerční bankou,a.s <.>
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.20/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů,ve znění obecně závazné vyhlášky č.5/2020
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy
<br> Informace o cenách tepla a vody na rok 2021
<br> Návrh na uzavření Dodatku č.2 se Židovskou obcí v Ostravě k darovací smlouvě č.2787/2019/KP
<br> Návrh na neuzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotaCe č.06í4/2020/KP spolku Jagello 2000 na pořádání Dnů XXXX v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády Ceskě republiky XXXX
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.1412013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků
<br> Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
<br> Zrušení obchodní společnosti Společnost...

Načteno

edesky.cz/d/4316694

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz