« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 293.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

293.pdf
1/3
<br> Bylo současně zveřejněno na www.vutkoviceostravac.: Statutární město Ostrava
<br> _.H- Statutární město Ostrava Úřad městskehq obvodu Vítkovice ?; Uřad městského obvodu Vítkovice gigůzxgamzacnt.vnitřních věcí odbor vystavby,zwotního prostredl a stavebního XXXX a OSTRAVAH! VÍTKOVICE
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: 29.9.2020 Č.j.: VITK/21694/20/VŽPaSŘ/Če Statutární město Ostrava Sp.zn.: S-VITK/17550/20/3 městský obvod Vítkovice Mírové náměstí 516/1 Vyřizuje: XXX XXXXX XXX XX Ostrava Telefon: XXX XXX XXX E-mail: jkubik©vitkovice.ostrava.cz Statutární město Ostrava
<br> VÍTKOVICE
<br> Datum: 1_ 12_ 2020 odbor.<.> „£/%.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Žilšímnost evidenčyžý ďly ! Weigl;QQQQŽĚŽ/ŽÉÍ i
<br> Stanovení místní úpravy provozu ul.Středulinského sňaiadne=.-.--m--- - vodorovné dopravní značení zavane; -—
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle ustanovení &% 171 _ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.& 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme tento
<br> Příkaz o dopravním značení (trvalém) č.18/2020
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Vítkovice,odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu jako věcně & místně příslušný úřad pro místní komunikace III.a IV.třídy & účelové komunikace na území SMO MOb Vítkovice dle ust.€ 139 zák.č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle čl.23 odst.2 písm.b) obecně závazné vyhlášky města č.14/2013,kterou se vydává Statut města Ostravy,ust.g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů vše v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) ve smyslu ust.šš 77 a 773) zákona o silničním provozu se souhlasem Policie ČR,MŘ—DI,Ostrava pod KRPT-ó194-226/ČJ-2020-070706 ze dne 9.9.2020 stanoví místní úpravu dopravního značení takto:
<br> ' vyznačení VDZ „V 123 Žlutá klikatá čára 8 x Zm“ na místní ko...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz