« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 294.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

294.pdf
1/3
<br> Statutární město Ostrava
<br> $tatutárni město Ostrava gargnéstskgého obvodu Vítkovice Uřad městského obvodu Vítkovice & kultufígmam “"""“ *“ odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu 9 OSTR AVA! gg vlrxowcs Vaše značka: Bylo současně zveřejněno Ze dne: na www.wtkowceostravac; Č.j.: VITK/21693/20/VŽPaSŘ/Če Ing.Zita Dobrozemská Sp.Zn.: S-VITK/18292/20/3 Mírová 163/29 703 00 Ostrava Vyřizuje: ] an XXXXX prostřednictvím Telefon: XXX XXX XXX Ing.Mgr.Aleše Dobrozemského CSc.ID XXX.schránky: XmqbrXX E—mail: jkubik©vitkovice.ostrava.cz Statutární město Ostrava _ Úřad městského obvodu Datum.1.12.2020 VÍTKOVICE odbor.Í/lů/Č Stanovení místní úpravy provozu ul.Mírová Beams! ewaenčyý/ - vyhrazené parkovací stání Č's'“ % vyvěšena dne:.<.> <.>,' sňata dne:„ Opatrem obecne povahy “správnost—;
<br> podle ustanovení 55 171 — 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.% 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme tento
<br> Příkaz o dopravním značení (trvalém) č.22/2020
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Vítkovice,odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu dle ust.€ 139 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle čl.23 odst.2 písm.b) obecně závazné vyhlášky města č.14/2013,kterou se vydává Statut města Ostravy,jako věcně a místně příslušný úřad pro místní komunikace 111.a IV třídy a účelové komunikace na území statutárního města Ostravy MOb Vítkovice ve smyslu ust.& 77 a % 77a zákona č 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a se souhlasem Policie ČR,MŘ DI,Ostrava pod o.j.KRPT- 33781/ČJ- 2020- 070706 ze dne 5.2.2020 stanoví trvalou úpravu siiničního provozu takto:
<br> ' osazení dopravního značení - na místní komunikaci ul.Mírová v blízkosti domu Mírová 163/29,svisle dopravní značení IP 12 „Vyhrazené parkoviště“,dodatkové tabulky č.225 „Osoba na invalidním...

Načteno

edesky.cz/d/4316690

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz