« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Proskovice - 64 - dodatek 19. ZM.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Proskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

64 - dodatek 19. ZM.pdf
Statutární město Ostrava rada města 1/3 Dodatek DODATEK k návrhu programu 19.zasedání zastupitelstva města konaného dne 11.prosince 2020 SEZNAM MATERIÁLŮ: Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor: XX.Výjimka ze závazného limitu stanoveného Statutem města Ostravy a poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města městskému obvodu Krásné Pole 33.Uzavření Smlouvy o úvěru s Československou obchodní bankou,a.s.34.Uzavření smlouvy o úvěru pro městský obvod Slezská Ostrava s Komerční bankou,a.s.35.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.20/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů,ve znění obecně závazné vyhlášky č.5/2020 36.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy 37.Informace o cenách tepla a vody na rok 2021 38.Návrh na uzavření Dodatku č.2 se Židovskou obcí v Ostravě k darovací smlouvě ev.č.2787/2019/KP 39.Návrh na neuzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č.0614/2020/KP spolku Jagello 2000 na pořádání Dnů XXXX v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky XXXX 40.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků 41.Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 42.Zrušení obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov,a.s.Statutární město Ostrava rada města 2/3 Dodatek 43.Změna zřizovací listiny právnické osoby Domov pro seniory Iris,Ostrava - Mariánské Hory,příspěvková organizace 44.Návrh na změnu zakladatelských dokumentů obchodních společností se 100% majetkovou účastí města 45.Souhlas s podmínkami přijaté dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR programu reprodukce majetku 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb na období 2007 – 2018,pro projekt „Domov pro seniory Antošovice“ Předkladatelé ...

Načteno

edesky.cz/d/4316685

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Proskovice
22. 04. 2021
14. 04. 2021
09. 04. 2021
09. 04. 2021
07. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Proskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz