« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - úd 100.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd 100.pdf
1.I'3
<br> Úřad městakóho obvodu Michálkovice
<br> Statutární město Ostrava písemnost „_ č.: “flv Žď/Ž/ Dodatek
<br> rada města
<br> vyvěšena dne: M
<br> sňata dne:
<br> za správnost: „___Éá
<br> D O DATE K SOUběžně z\i'eí'ůiněna na internetu
<br> k návrhu programu 19.zasedání
<br> zastupitelstva města konaného dne 11.prosince 2020
<br> SEZNAM MATERIÁLU:
<br> Přethatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> XX <.>
<br> 33 <.>
<br> 34 <.>
<br> 35 <.>
<br> 36 <.>
<br> 37.38 <.>
<br> 39 <.>
<br> 40 <.>
<br> 41 <.>
<br> 42 <.>
<br> Výjimka ze závazného limitu stanoveného Statutem města Ostravy a poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města městskému obvodu Krásné Pole
<br> Uzavření Smlouvy o úvěru s Ceskoslovenskou obchodní bankou,a.s.Uzavření smlouvy o úvěru pro městský obvod Slezská Ostrava 5 Komerční bankou,a.s <.>
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2012019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů,ve znění obecně závazné vyhlášky č.52020
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy
<br> Informace o cenách tepla a vody na rok 202l
<br> v
<br> Návrh na uzavření Dodatku c.2 se Židovskou obcí v Ostravě k darovací smlouvě ev.č.2787320 l 9.-'KP
<br> Návrh na neuzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č.0614f2020íKP spolku Jagello 2000 na pořádání Dnů XXXX v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády Ceské republiky XXXX
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.14/2013.Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků
<br> informace o plnění usnesení zastupitelstva města
<br> Zrušení obchodní společnosti Společnust pro využití letiště Ostrava-Mošnov,a.s <.>
<br> OST RAVAH!
<br> Statutární město Ostrava rada města DOdatek
<br> 43.Změna zřizovací listiny právnické osoby Domov pro seniory lris,Ostrava - Mariánské H...

Načteno

edesky.cz/d/4316670

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz