« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - Mikroregion Telčsko - členská schůze 21.12.2020 + návrhy rozpočtů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020_37/4
Bezúplatný převod majetku po skončení doby udržitelnosti k 31.12.2020
Datum pořízení Popis majetku Umístění Pořizovací cena Výše oprávek Zůstatková cena
<br> Poskytnutý
<br> transfer
<br> Rozpuštěný
<br> transfer
<br> Nerozpuštěný
<br> transfer
<br> 31.3.2015 mobiliář Bohuslavice 22 748,54 10 527,40 12 221,14 16 851,19 5 852,16 10 999,03
<br> 31.3.2015 mobiliář Borovná 6 014,91 2 088,89 3 926,02 5 413,42 1 880,00 3 533,42
<br> 31.3.2015 mobiliář Černíč 290 706,13 100 737,00 189 969,13 261 635,52 90 663,30 170 972,22
<br> 31.3.2015 mobiliář Dolní Vilímeč 24 275,56 11 057,71 13 217,85 18 225,50 6 329,44 11 896,06
<br> 31.3.2015 mobiliář Dyjice 63 959,26 27 454,00 36 505,26 50 318,33 17 463,60 32 854,73
<br> 31.3.2015 mobiliář Hostětice 120 628,53 41 832,00 78 796,53 108 565,68 37 648,80 70 916,88
<br> 31.3.2015 mobiliář Kostelní Myslová 10 585,08 3 669,71 6 915,37 9 526,57 3 302,74 6 223,83
<br> 31.3.2015 mobiliář Krahulčí 37 065,93 12 850,29 24 215,64 33 359,34 11 565,26 21 794,08
<br> 31.3.2015 mobiliář Krasonice 29 541,48 12 882,52 16 658,96 22 964,83 7 971,77 14 993,07
<br> 31.3.2015 mobiliář Lhotka 40 363,72 16 619,89 23 743,83 32 704,85 11 335,40 21 369,45
<br> 31.3.2015 mobiliář Mrákotín 66 630,94 28 371,00 38 259,94 52 722,85 18 288,90 34 433,95
<br> 31.3.2015 mobiliář Mysletice 68 045,56 23 607,00 44 438,56 61 241,00 21 246,30 39 994,70
<br> 31.3.2015 mobiliář Mysliboř 36 221,89 15 201,48 21 020,41 28 977,20 10 058,83 18 918,36
<br> 31.3.2015 mobiliář Nová Říše 65 916,50 25 508,00 40 408,50 55 702,35 19 334,70 36 367,65
<br> 31.3.2015 mobiliář Olší 64 264,85 24 935,00 39 329,85 54 215,87 18 819,00 35 396,87
<br> 31.3.2015 mobiliář Ořechov 26 366,44 11 783,56 14 582,88 20 107,30 6 982,70 13 124,59
<br> 31.3.2015 mobiliář Pavlov 15 001,58 5 209,63 9 791,95 13 501,42 4 688,67 8 812,76
<br> 31.3.2015 mobiliář Radkov 49 443,02 17 136,00 32 307,02 44 498,72 15 422,40 29 076,32
<br> 31.3.2015 mobiliář Řídelov 42 892,08 14 868,00 28 024,08 38 602,87 13 381,20 25 2...
2020_37/3
Náměstí Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč IČ 71180311
<br> Text OdPa Pol ZJ UZ SR 2020 UR 2020 stav k 31.10.2020 návrh 2021
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky,dary,vl <.>
podíl.<.>.)
<br> 4121 295 760,00 434 655,00 411 255,00 296 620,00
<br> Neinvestiční přijaté transfery od krajů (individuální dotace GV) 4122 200 000,00 200 000,00 200 000,00 -
Neinvestiční přijaté transfery od mez.Instit.A někt.CO a PO 4152 110500000 - - 30 868,12 30 000,00
Vlastní investiční podíly obcí na projektech 4221 610 000,00 514 500,00 514 500,00 385 000,00
<br> Investiční přijaté transfery od cizích územních orgánů (FMP_2019) 4232 041500000 468 605,00 - - -
<br> Ostatní záležitosti kultury 3399 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00
Územní rozvoj - příjmy za poskytnuté služby (zprac.žádostí <,>
FMP,…)
<br> 3636 120 000,00 120 000,00 21 041,00 50 000,00
<br> Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.(FMP_2019) 3742 - 476 558,17 476 558,17 -
Obecné příjmy z finančních operací - přijatý úrok 6310 500,00 500,00 89,58 300,00
Převody z rozpočtových účtů 6330 - 475 000,00 475 000,00 -
Příjmy 1 704 865,00 2 231 213,17 2 129 311,87 771 920,00
Ostatní záležitosti kultury 3399 20 000,00 20 000,00 - 20 000,00
Územní rozvoj - výdaje mimo projekty (provoz kanceláře,nákup
služeb,akt.GIS,Ginis,pojištění….)
<br> 3636 250 000,00 297 848,17 154 272,89 300 000,00
<br> Územní rozvoj - AT-CZ (projekt "Štamberk") 3636 0411(5)XXXXX 1 700 000,00 1 701 500,00 368 160,61 4 000 000,00
Projekt OPŽP - VŘ,DM,štěpkovače,nádoby,VOK,koše,<.>.<.> ) 3725 612X 106XXXXXX - 60 500,00 30 250,00 385 000,00
Geopark Vysočina - individ.podpora z rozpočtu kraje (DPP <,>
propagace,publikace,vzdělávání,cestovné,<.>.<.> )
<br> 3742 200 000,00 200 000,00 95 473,50 -
<br> Geopark Vysočina - FMP 2019,2020 (DPP,propagace,publikace <,>
vzdělávání,cestovné,<.>.<.> )
<br> 3742 0411(5)XXXXX 200 000,00 200 000,00 110 377,30 500 000,00
<br> Geopark Vysočina - AT-CZ (projekt "rašeliniště) 3742 0411(5)XXXXX 1 000 000,00 1 000 000,00...
2020_37/2
Mikroregion Telčsko,náměstí Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč
IČ 71180311
<br> číslo účtu 107-6722120247/0100 !!POZOR ZMĚNA Č.ÚČTU!!
<br> zaúčtování předpis MD 572 / D 349
<br> úhrada MD 349 / D 231 § 6409 pol.5329
<br> příspěvek 20,- Kč / obyv <.>
<br> počet
<br> obyvatel
<br> Bohuslavice 139 2 780,00
<br> Borovná 83 1 660,00
<br> Černíč 120 2 400,00
<br> Dolní Vilímeč 103 2 060,00
<br> Doupě 95 1 900,00
<br> Dyjice 134 2 680,00
<br> Hodice 752 15 040,00
<br> Horní Myslová 95 1 900,00
<br> Hostětice 133 2 660,00
<br> Jindřichovice 99 1 980,00
<br> Klatovec 74 1 480,00
<br> Knínice 193 3 860,00
<br> Kostelní Myslová 67 1 340,00
<br> Krahulčí 610 12 200,00
<br> Krasonice 197 3 940,00
<br> Lhotka 93 1 860,00
<br> Markvartice 200 4 000,00
<br> Mrákotín 887 17 740,00
<br> Mysletice 124 2 480,00
<br> Mysliboř 204 4 080,00
<br> Nevcehle 231 4 620,00
<br> Nová Říše 826 16 520,00
<br> Olšany 75 1 500,00
<br> Olší 73 1 460,00
<br> Ořechov 67 1 340,00
<br> Panenská Rozsíčka 179 3 580,00
<br> Panské Dubenky 120 2 400,00
<br> Pavlov 419 8 380,00
<br> Radkov 249 4 980,00
<br> Rozseč 176 3 520,00
<br> Růžená 349 6 980,00
<br> Řásná 236 4 720,00
<br> Řídelov 83 1 660,00
<br> Sedlatice 62 1 240,00
<br> Sedlejov 299 5 980,00
<br> Stará Říše 621 12 420,00
<br> Strachoňovice 87 1 740,00
<br> Svojkovice 50 1 000,00
<br> Telč 5 273 105 460,00
<br> Třeštice 157 3 140,00
<br> Urbanov 138 2 760,00
<br> Vanov 89 1 780,00
<br> Vanůvek 38 760,00
<br> Vápovice 37 740,00
<br> Volevčice 72 1 440,00
<br> Vystrčenovice 121 2 420,00
<br> Zadní Vydří 48 960,00
<br> Zdeňkov 54 1 080,00
<br> Zvolenovice 88 1 760,00
<br> Žatec 112 2 240,00
<br> celkem 14 831 296 620,00 Kč
<br> Sestavila: Mifková
<br> obec
k úhradě/
<br> k rozpočt.v roce 2021
<br> ÚHRADU PROVÁDĚJTE V ROCE 2021!!
<br> Členský příspěvek si rozpočtujte v Kč ve schváleném rozpočtu na rok 2021
<br> PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ v roce 2021 - návrh
INSTRUKCE PRO ÚČETNÍ/HO
<br> dle počtu obyvatel k 1.1.2020 (zdroj ČSÚ)
2020_37/1
Mikroregion Telčsko <,>
<br> nám.Zachariáše : Hradce 4,588 56 Telč
<br> Pozvánka
<br> Vážená paní,vážený pane <,>
<br> dovolujeme si Vás pozvat na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko,která se koná
<br> v pondělí 21.prosince 2020 od 16:00 hod v Kulturním domě v Mrákotíně
<br> Program:
<br> 1) Úvod
<br> 2) Informace z rady
<br> 3) Projekty Mikroregionu Telčsko
<br> 4) Bezúplatný převod majetku po době udržitelnosti členským obcím 5) Schválení členský příspěvků na rok 2021
<br> 6) Schválení rozpočtu na rok 2021
<br> 7) Různé
<br> 8) Závěr
<br> Rozdělovník: Všem členům Mikroregionu Telčsko
<br> V Telči 30.11.2020
<br> „viiškoneoiom TELCSKó
<br> % NÁMZAGHARIAŠEZÉRADCH
<br>.58858 TEL
<br> l__ ©0311 59311,!
<br> Mgr.XXXXX XXXXX předseda Mikroregionu Telčsko
<br> TELEFON: MOBIL: E—MAIL: IČ: XXX 223 235 778 412 690 telcsko©telcsko.cz 711 80 311

Načteno

edesky.cz/d/4315586

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz