« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Návrh rozpočtu obce Sklené nad Oslavou pro rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh_rozpočtu_2021.pdf
Kapitola financování: v položce 8124 jsou zahrnuty splátky bank.úvěru na stavbu vodovodu,kanalizace a ČOV ve výši 973 000,- Kč/rok <,>
<br> Odvětvové
<br> třídění RS
<br> Druhové
<br> třídění RS
<br> Organizační
<br> třídění RS Název
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2020
<br> Očekávané
<br> plnění rozp <.>
<br> k 31.12.2020
<br> Návrh
<br> rozpočtu na
<br> rok 2021
<br> Stav běžného účtu (rezerva obce) 4 000 000,00 4 000 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 3 904 014,00 4 743 509,00 3 930 040,00
<br> 1XXX Daňové příjmy 3 454 590,00 3 304 370,00 3 149 000,00
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 750 000,00 750 000,00 600 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výd.č.15 000,00 7 200,00 8 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výn.60 000,00 65 000,00 60 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 640 000,00 490 000,00 480 000,00
<br> 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 258 590,00 255 170,00 260 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy -z.p.f.0,00 5 000,00 5 000,00
<br> 1340 Popl.za provoz syst.likv.kom.odp.130 000,00 131 000,00 131 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 4600,00 1600,00 4 600,00
<br> 1361 Správní poplatky 1 400,00 1 400,00 1 400,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 15 000,00 17 000,00 18 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 180 000,00 181 000,00 181 000,00
<br> 2xxx Nedaňové příjmy 371 324,00 711 808,00 410 240,00
<br> (nesplacená výše úvěru 5 189 197,25 Kč (stav k 1.12.2020) <.>
<br> Financování
<br> Návrh rozpočtu obce Sklené nad Oslavou na rok 2021
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 je sestaven jako vyrovnaný <.>
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Daňové příjmy jsou predikovány s ohledem na změnu zákona o rozpočtovém určení daní <.>
<br> V návrhu rozpočtu jsou zapracovány mandatorní (nutné,vázané) výdaje.Do této kategorie patří např.platby,úklid obce (letní i zimní),výdaje na provoz ČOV a
<br> vodovodu,obecního úřadu,knihovny,veřejného osvětle...

Načteno

edesky.cz/d/4314568

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz