« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - Mimořádné opatření - antigenní testování - pedagogičtí pracovníci, s účinností od 4. do 18. 12. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 30.listopadu 2020
Č,j.: MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN
<br> MZDRX01D2PXU
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2
toto mimořádné opatření:
<br> I <.>
<br> Všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových center
(AOC) se s účinností ode dne 4.prosince 2020 do 18.prosince 2020 nařizuje
<br> a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím
POC antigenních testů u všech pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
vykonávajících svou činnost na základě školského zákona na území České republiky,která
se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy,(dále jen
„pedagogický pracovník11),pokud požádají o provedení antigenního testu a prokáží se
potvrzením podle čl.II; vyšetření se neprovádí u osob,které absolvovaly z důvodu
onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich
neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem,a u osob <,>
kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem <,>
<br> b) provést konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR
pedagogickému pracovníkovi,který nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19 <,>
ale byl pozitivně testován POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-
2; zároveň se tomuto pedagogickému pracovníkovi nařizuje se konfirmačn...

Načteno

edesky.cz/d/4314436

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz