« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 3. 12. 2020 do odvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 30.listopadu 2020
Č.j.: MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN
<br> MZDRX01D2Q79
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br> I <.>
<br> 1.Všem osobám se s účinností ode dne 3.prosince 2020 od 00:00 hod.do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos,ústa) jako je respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání
šíření kapének,a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb,mimo bydliště nebo místo ubytování
<br> (např.hotelový pokoj) <,>
b) v prostředcích veřejné dopravy <,>
c) na nástupišti,v přístřešku a čekárně veřejné dopravy <,>
d) v motorových vozidlech,ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné
<br> domácnosti <,>
e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce <,>
<br> kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
od sebe méně než 2 metry,nejedná-li se výlučně o členy domácnosti <.>
<br> Ve výjimečných případech,kdy je nezbytné,aby žák nebo student při výuce viděl na ústa
učitele,je možné,aby určitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít <,>
a to za podmínky,že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů <.>
<br> 2.Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku <,>
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské
<br> skupině <,>
c) žáky,studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a student...

Načteno

edesky.cz/d/4314435

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz