« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Oznámení veřejnou vyhláškou - návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

postr-851-2020.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE
<br> Odbor dopravy náměstí Míru 1,pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice
<br> r_lťq
<br> _ěri- „ Lau—: =,<,>
<br> Došlo % 't,___ : : l ;,má? 3,7 -
<br> Číslojednací: MeDOf66885/2020fSan C?
<br> Spis.značka: ODf9594/2020 mají-3011.<.>.<.>.<.>._.<.> Počet listů: 3 "I Počet příloh: 1
<br> Vyřizujet Vratislav Šantroch
<br> Telefon: 379 719 228
<br> Datum: 30.11.2020
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu,který dne: 27.10.2020 podala obec Postřekov,IČ: 00253685,se sídlem: čp.270,345 35 Postřekov,a na základě dodatečného doplnění návrhu,které obec Postřekov podala dne 27.11.2020,a jeho projednání s příslušným orgánem Policie České republiky — Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Domažlice,dopravní inspektorát Domažlice,který k dané věci vydal své vyjádření č.j.: KRPP—l12407-1/ČJ-2020-030106,ze dne: 14.10.2020 <,>
<br> oznamuje
<br> následující návrh opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení 5 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů,v návaznosti na ustanovení tj 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,kterým se navrhuje stanovení této místní úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci:
<br> na: místní komunikaci
<br> umístěné na pozemku parc.č.306/10,306/12,306/14,306/13 a 306/5
<br> v: obci Postřekov <,>
<br> osadit v místě rohu sousedního pozemku parc.č.305 svislou zákazovou dopravní značku B 28 Zákaz zastavení <,>
<br> dle informativního schématu situace se zakreslením navržené místní úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci,jež bude spolu s tímto návrhem stanovení místní úpravy...

Načteno

edesky.cz/d/4313544

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz