« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VI - Svítkov - Informace o změně ceny vodného a stočného s účinností od 01.01.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice VI - Svítkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu [PDF, 37 kB]
VAK VODOVODYA KANALIZACE PARDUBlCE,a.s <.>
<br> lČOZ60108631; OR KS V HK Oddíl B,vložka 999,DIČ (260108631
<br> V Pardubicích 25.listopadu 2020
<br> Vážení odběratelé <,>
<br> v souladu s obecně závaznými předpisy (zák č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů,vyhláškou č.450/2009 Sb <.>,o cenách,kterou se provádí zákon o cenách a cenovým výměrem MF ČR — věcně usměrňovane' ceny — platným pro příslušné kalkulační období,jakož podle vyhlášky č.428/200! V platném znění,kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu — dle přílohy č.19 této vyhlášky) a na základě rozhodnutí statutárních orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s <.>,byla schválena úprava ceny vodného a stočného od 1.1.2021 takto:
<br> Vodné: cena za 1 m3 dodané vody činí 44,36 Kč + DPH zákonem stanovené Výše
<br> Stočné: cena za 1 m3 odvedené odpadní vody činí 45,00 Kč + DPH zákonem stanovené výše
<br> Vyúčtování vodného a stočného za období,v němž dojde k úpravě cen,nebude-li proveden odečet stavu měřidla,bude provedeno poměrem,a to k počtu dnů za období před a po úpravě cen.Od data změny budou použity nové ceny <.>
<br> /Í7
<br>,! /
<br> šly/(\“W /////////'
<br> / > & Č/
<br> »
<br> L/
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX obchodně-ekonomický náměstek
<br> VÚÉÉWÚB? A žáÁNAŠŠZríš—Í ' “nema,zes „,530 0; PARDUBICE (C0 60 30 86 31.DFC CZ&OlOSGBl OR KS HK,oddíl B,vložka 999
<br> Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.! Zelené předměstí,Teplého 2014,Pardubice 53002 [ www.vakpceez,+420 466 798 414
<br> Bankovní spojení ČSOB,a.s.1769931390300
<br> <.>

Načteno

edesky.cz/d/4313078

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice VI - Svítkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz