« Najít podobné dokumenty

Obec Chomle - Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chomle ze dne 30. 11. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chomle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chomle ze dne 30. 11. 2020
1
<br>
USNESENÍ
<br> z jednání Zastupitelstva obce Chomle ze dne 30.listopadu 2020
<br>
<br> 1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> • Usnesení 27/20 – Zastupitelstvo obce Chomle určuje zapisovatelem
zápisu M.Razíma a ověřovateli V.XXXXXXX a V.Nováka <.>
<br> • Usnesení XX/XX – Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje program
zasedání v souladu s pozvánkou <.>
<br> • Usnesení 29/20 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje návrh rozpočtu
obce na rok 2021.Návrh rozpočtu byl schválen jako ziskový.Zisk je
plánován jako rezerva pro investiční akce/opravy <.>
<br> • Usnesení 30/20 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje rozpočtové
opatření č.7 <.>
<br> • Usnesení 31/20 - Zastupitelstvo obce Chomle jmenuje předsedou
inventarizační komise V.Nováka a členky komise L.Novákovou a
M.Tomáškovou.Zároveň starosta obce pověřuje provést účetní a
fyzickou inventarizaci za rok 2020.Inventarizační komise vyhotoví do 13 <.>
12.2020 nový plán inventarizace,provede fyzickou kontrolu k 31.12 <.>
2020 a vyhotoví zápis nejdéle do 25.1.2021 <.>
<br> • Usnesení 32/20 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje prodej části
pozemku p.č.46/1 v k.ú Chomle o výměře 25 m2 (druh dle KN trvalý
travní porost) za cenu 300 Kč/m2,přičemž bude uzavřena kupní smlouva
mezi Obcí Chomle (prodávající) a p.M.Prokopem a p.K.Prokopovou <,>
bytem Revoluční 627/62,Lobzy,31200 Plzeň (kupující).Zápis do KN bude
proveden na náklady kupujícího.Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje
starostku k podpisu kupní smlouvy <.>
<br> • Usnesení 33/20 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje prodej části
pozemku p.č.46/1 v k.ú.Chomle o výměře 118 m2 (druh dle KN trvalý
travní porost) za cenu 300 Kč/m2,přičemž bude uzavřena kupní smlouva
mezi Obcí Chomle (prodávající) a p.T.Jánským,bytem Pod Kalvárií 596 <,>
338 28 Radnice (kupující).Zápis do KN bude proveden na náklady
kupujícího.Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu
kupní smlouvy <.>
<br> • Usnesení 34/20 - Zastupitelstvo obce Chomle schvaluje prodej části
pozemku p.č.48/1 ...

Načteno

edesky.cz/d/4312704

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chomle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz