« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Vodovody Poličsko - návrh rozpočtu na rok 2021. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vodovody Poličsko - návrh rozpočtu na rok 2021. [0,18 MB]
Svazek obcí Vodovody Poličsko
Návrh rozpočtu na rok 2021
<br> PŘÍJMY 231 10
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> 2020
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2021 bez
<br> DPH
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2021 DPH
<br> na výstupu
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2021
<br> celkem
<br> 1 Pronájem majetku 12 700,0 14 220,0 2 986,2 17 206,2
<br> 2 Poskytování služeb - prodej vody 97,0 97,0 20,4 117,4
<br> 3 Investiční dotace od obcí na vybudování majetku 648,0 255,0 0,0 255,0
<br> 4 Investiční dotace ze st.rozpočtu 3 000,0 0,0 0,0 0,0
<br> 5 Neinvestiční dotace od obcí na opravy majetku 1 678,1 822,0 0,0 822,0
<br> 6 Úroky 1,0 1,0 0,0 1,0
<br> 7 Daň z příjmů PO (vratka záloh 2019) 72,0 0,0 0,0 0,0
<br> 8 DPH na výstupu 2 687,4 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
<br> 9 Celkem příjmy 20 883,5 15 395,0 3 006,6 18 401,6
<br> 10 Financování (zapojení zůstatku finančních prostředků) 3 079,5 1 630,0 0,0 1 630,0
<br> 11 23 963,0 17 025,0 3 006,6 20 031,6
<br> 30.11.2020
<br> Vypracovala : XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> účetní svazku
<br> Mgr.XXXX XXXXXX
<br> ředitel svazku
<br>
<br> Svazek obcí Vodovody Poličsko
Návrh rozpočtu na rok 2021
<br> VÝDAJE 231 10
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> 2020
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2021 bez
<br> DPH
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2021 DPH
<br> na vstupu
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2021
<br> celkem
<br> 1 Kapitálové výdaje
<br> 2 Stavby vodovodů 2 072,0 1 699,0 180,0 1 879,0
<br> 3 Nový vrt V8 a V9 Polička (org.251) 3 399,0 0,0 0,0 0,0
<br> 4 Nový vrt Krásněves (org.3228) 43,0 3 000,0 0,0 3 000,0
<br> 5 Desinfekce pitné vody UV zářením 75,0 750,0 157,5 907,5
<br> 6 Zabezpečení vodárenských objektů 0,0 200,0 42,0 242,0
<br> 7 Studie k prověření vhodných pozemků pro uložení zeminy 82,0 82,0 17,2 99,2
<br> 8 Dotace obci Sebranice na rekonstrukci VŘ II.etapa 0,0 1 220,0 0,0 1 220,0
<br> 9 Výkupy pozemků 10,0 10,0 0,0 10,0
<br> 10 KV celkem 5 681,0 6 961,0 396,7 7 357,7
<br> 11 Běžné výdaje
<br> 12 Mzdové výdaje 560,0 560,0 0,0 560,0
<br> 13 Sociální pojištění 135,0 135,0 0,...

Načteno

edesky.cz/d/4311479

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz