« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Návrh rozpočtu Mikroregionu Litomyšl. (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o návrhu. [0,29 MB]
Oznámení
<br> o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2021
<br>
<br>
Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko oznamuje,že na jednání valné hromady 15.12.2020
<br> bude projednán a schválen rozpočet na rok 2021.Podkladové materiály jsou k nahlédnutí na
<br> Městském úřadu v Litomyšli,Bří Šťastných 1000,u paní Mgr.Miroslavy Kubešové,tel <.>
<br> 461653305 <.>
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ MIKROREGION LITOMYŠLSKO NA
ROK 2021
<br> PŘÍJMY ( v tis.Kč)
<br> 03 Provoz ML 07 MAS 08 Dřeviny Celkem
<br> 2141 příjmy z úroků 0,60 0,60
<br> 4121 členské příspěvky řádné 612,36 152,29 0,00 764,65
<br> Celkem 612,96 152,29 0,00 765,25
<br>
<br> VÝDAJE ( v tis.Kč)
<br> 03 Provoz ML 07 MAS 08 Dřeviny Celkem
<br> 5041 poplatek OSA 55,00 55,00
<br> 5139 nákup materiálu 50,00 50,00
<br> 5163 pojištění + bank.popl.10,00 10,00
<br> 5164 nájemné 10,00 10,00
<br> 5166 poradenské služby 100,00 100,00
<br> 5168 služby zpracování dat 15,00 15,00
<br> 5169 nákup služeb 90,00 48,40 138,40
<br> 5171 opravy a udržování 50,00 50,00
<br> 5175 pohoštění a dary 15,00 15,00
<br> 5901 nespecifikované rezervy 304,18 304,18
<br> Celkem 395,00 304,18 48,40 747,58
<br>
<br>
<br> Návrh na usnesení
<br> VH projednala a schvaluje rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko na r.2021 v této
<br> výši:
<br>  celkové příjmy rozpočtu – 765.250 Kč
<br>  celkové výdaje rozpočtu- 747.580 Kč
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 30.11.2020
<br> Sejmuto dne: 15.12.2020
<br>
<br> Potvrzujeme,že toto Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu Mikroregionu Litomyšlsko na
<br> rok 2021 bylo zveřejněno na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující
<br> dálkový přístup <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………………………
<br> podpis a razítko obce
Návrh rozpočtu Mikroregionu Litomyšl. [0,29 MB]
Oznámení
<br> o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2021
<br>
<br>
Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko oznamuje,že na jednání valné hromady 15.12.2020
<br> bude projednán a schválen rozpočet na rok 2021.Podkladové materiály jsou k nahlédnutí na
<br> Městském úřadu v Litomyšli,Bří Šťastných 1000,u paní Mgr.Miroslavy Kubešové,tel <.>
<br> 461653305 <.>
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ MIKROREGION LITOMYŠLSKO NA
ROK 2021
<br> PŘÍJMY ( v tis.Kč)
<br> 03 Provoz ML 07 MAS 08 Dřeviny Celkem
<br> 2141 příjmy z úroků 0,60 0,60
<br> 4121 členské příspěvky řádné 612,36 152,29 0,00 764,65
<br> Celkem 612,96 152,29 0,00 765,25
<br>
<br> VÝDAJE ( v tis.Kč)
<br> 03 Provoz ML 07 MAS 08 Dřeviny Celkem
<br> 5041 poplatek OSA 55,00 55,00
<br> 5139 nákup materiálu 50,00 50,00
<br> 5163 pojištění + bank.popl.10,00 10,00
<br> 5164 nájemné 10,00 10,00
<br> 5166 poradenské služby 100,00 100,00
<br> 5168 služby zpracování dat 15,00 15,00
<br> 5169 nákup služeb 90,00 48,40 138,40
<br> 5171 opravy a udržování 50,00 50,00
<br> 5175 pohoštění a dary 15,00 15,00
<br> 5901 nespecifikované rezervy 304,18 304,18
<br> Celkem 395,00 304,18 48,40 747,58
<br>
<br>
<br> Návrh na usnesení
<br> VH projednala a schvaluje rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko na r.2021 v této
<br> výši:
<br>  celkové příjmy rozpočtu – 765.250 Kč
<br>  celkové výdaje rozpočtu- 747.580 Kč
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 30.11.2020
<br> Sejmuto dne: 15.12.2020
<br>
<br> Potvrzujeme,že toto Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu Mikroregionu Litomyšlsko na
<br> rok 2021 bylo zveřejněno na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující
<br> dálkový přístup <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………………………
<br> podpis a razítko obce

Načteno

edesky.cz/d/4311478

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz