« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Komunální služby Hlinecko - návrh rozpočtu na rok 2021. (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz o plnění rozpočtu. [0,27 MB]
Licence: W065
<br> l.Rozpoč'rovÉ PŘLíW
<br> Paragraf.Řoiažka <.>
<br> a „b
<br> 6310 2141
<br> Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 10 12020
<br> (v Kč na dvě desetinná místa) XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky:
<br> Příjmy z úroků (část)
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Rozměrové PŘÍJMY CELKEM
<br> 06 11.2020 2h 5m505
<br> Komunální služby Hlinecko,svazek obcí Poděbradovo nám.1 539 23 _Hlinsko
<br> Schválený rozpočet Rozpočet po změnách
<br> 1I 2
<br> 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
<br> Zpracováno systémem UCRG: GORDICCE spol s r.o <.>
<br> XCRGBA TA !B'IA (10012020/01012020)
<br> FIN 2—12 M
<br> Výsledek od počátku mim % RS 3
<br> 23,40 23,40
<br> 23,40 23.40
<br> 23,40 23,40
<br> %RU
<br> 23,40 23,40 23,40
<br> strana 1/11
<br> chence: VVD66
<br> ||.Rozpocrgyé VÝDAJE
<br> Paragraf ' Phložka Text a b
<br> 3725 5139 Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3725 5168 Zpracování data siužby souv.s inf.a kom.!echnol 3725 5169 Nákup ostatních služeb
<br> 3725 5175 Pohoštění
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje : finančních operací
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
<br> 06.1 12020 211 517.608
<br> Schválený rozpočet 1
<br> 500.00
<br> 5 000,00 2 000,00 3 000,00 10 500,00 500,00 500,00
<br> 11 000,00
<br> Zpracováno systémem UCRG GORDJCGJ spol.s r.o <,>
<br> XCRGBA TA IB'IA (10012020/01012020)
<br> Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % HU 2 3
<br> 500.00 5 000,00 1 500,00 30,00 30,00 2 000.00 3 599,75 179,99 179,99 3 000.00 2 000,00 66,67 66,67
<br> 10 500,00 7 099,75 67.62 67,62 500,00 251 „00 50,20 50,20 500,00 251,00 50,20 50,20
<br> 11 000,00 7 350,75 66,83 66,83
<br> strana 2 I' 11
<br> Licence: W066
<br> |||.FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název“ „„ _
<br> text
<br> Krátkodobé financování : tuzemska Krátkodobé v...
Návrh rozpočtu na rok 2021. [0,02 MB]
Listí
<br> Komunální služby Hlinecko,svazek obcí
<br> Návrh rozpočtu svazku na rok 2021
<br> P'iimy
<br> Příjmy ?.úroků banky
<br> Celkem příjmy
<br> V1 daie
<br> Bankovní poplatky
<br> webové stránky
<br> aktualizace účetního software pohoštění
<br> administrativa,materiál
<br> Celkem výdaje
<br> Financování
<br> 100,00 Kč
<br> 100,00 Kč
<br> 500,00 Kč 2 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000,00 Kč
<br> 500,00 Kč
<br> 11 000,00 Kč
<br> Schodek v rozpočtu bude dotínancován ze zůstatku finančních prostředků na účtu svazku z minulých období <.>
<br> Příloha:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.10.2020
<br> Vyvěšeno: 30.1 1.2020 Sejmuto:
<br> Komunální služb ' ecko,svazek těl/)!
<br> Poděbradovo ná : 23 Hlinsko lč:07 % ©
<br> Stránka “|

Načteno

edesky.cz/d/4311477

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz