« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Program jednání Zastupitelstva obce Rakovice 8.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program jednání Zastupitelstva obce Rakovice 8.12.2020
OBEC RAKOVICE
<br> I N F O R M A C E
o zasedání zastupitelstva obce Rakovice
v úterý dne 8.prosince 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu
<br> Program:
1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.09/2020,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
2.Rozpočtová opatření
3.Lesní hospodářství
4.Návrh na revokaci usnesení č.87/09/2020 ze dne 13.11.2020
5.Schválení rozpočtu obce na rok 2021
6.Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2020 - 2025
7.Schválení soukromého vozidla pro služební cesty
8.Projektová dokumentace Hluboká cesta
9.Zápis duplicitního vlastníka pozemku ve vlastnictví obce
10.Schválení nájemní smlouvy na pozemek parc.č.43/2
11.Schválení inventurní komise
12.Plán inventur
13.Různé
14.Závěr zasedání
Rakovice 30.11.2020
<br> vz.Ing.XXXXXX XXXXXXX,místostarosta
<br>
Vyvěšeno na úřední desce
a způsobem umožňujícím dálkový přístup: 30.11.2020
Sejmuto:
LA

Načteno

edesky.cz/d/4310019

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz