« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 94.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 94.pdf
Statutární město Ostrava primátor
<br> Úřad městského obvodu Miphálkovice Pozva " ka
<br> písemnost ev.č.: M vyvěšena dne: 6“ 44 W
<br> POZVÁNÍ sňata dne: za správnost: I na 1 9_ zasedání souběžně zveřejněna na Internetu
<br> zastupitelstva města,které se uskuteční dne 11.prosince 2020 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br> ČASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.- zahájení - Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor — schválení programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu z 19.zasedání ZM — informace o ověření zápisu z 18.zasedání ZM - projednávání jednotlivých bodů
<br> 11.00 — 11.30 hod.- přestávka
<br> 11.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednávání jednotlivých bodů
<br> 13.30 - 14.00 hod.- přestávka
<br> - projednáváníjednotlivých bodů
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ: ].Informace o činnosti orgánů města 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce
<br> právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor: X.Vázání výdajů rozpočtu roku 2020 k převodu do rozpočtu roku 2021
<br> Předkladatelé In.XXXXX XXXXXX MBA.rimátor a M r.Zuzana Ba' arová náměstkyně primátora:
<br> 4.* Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 (bez rozpočtů městských obvodů)
<br> OSTRAVAH!
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor POZVá " ka
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> X.Memorandum o spolupráci na přípravě stavby "Přesun autobusového střediska z vozovny XXXXXX do vozovny Martinov"
<br> X.Návrh na navýšení účelové neinvestiční dotace,poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č.0259/202OÍKP obchodní společnosti Černá louka s.r.c <.>,na částečné krytí ztrát způsobených COVID-19
<br> 7.Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům "Cyklostezk...

Načteno

edesky.cz/d/4308341

Meta

Volby   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz