« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 95.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 95.pdf
Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice
<br> V souladu s ustanovením,zákona č.250/2000 Sb <.>,5 11 odst.(3) o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje městský obvod Michálkovice
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městského obvodu Michálkovice na roky 2022 — 2024 <,>
<br> který bude projednávat zastupitelstvo městského obvodu na svém zasedání dne 17.prosince 2021 <.>
<br> Písemné připomínky k návrhu rozpočet lze podávat do 16.prosince 2021 účetní městského obvodu Lence Hruzikové (kancelář č.1) nebo na email
<br> lhruzikova©michalkovice.ostravacz <.>
<br> Ústní připomínky lze vznést na jednání zastupitelstva <.>
<br> Úplné znění návrhu je k nahlédnutí v kanceláři účetní městského obvodu,kancelář č.1 <.>
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice písemnost ev.č.: 5- '
<br> Lešúm— VWěšena dne: Já:/Í M
<br> sňata dne.-
<br> za Správnost: I
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> XXXXX XXXXXXXXX účetní
<br> OSTRAVA! ! ! Československé armády XXX,715 00 Ostrava IČ 00845 451 DIČ cz 00845 451
<br> 1:4 www.míchalkovlce.cz Číslo účtu 164930336910800 MICHÁLKOVICE
<br> Příloha č.6: Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Š'se__.<.>.e,_.<.> _.<.> _.<.>.<.>.Daňové příjmy celkem 1 750 1 750 1 750 Nedaňové příjmy celkem 6 500 6 700 7 000 Kapitálové příjmy 200 200 150 Vlastní příjmy celkem 8 450 8 650 8 900 Přijaté transfery a převody 26 000 27 000 28 000 |Příjmy celkem 34 450 35 650 36 900 Konsolidace 420 420 450 Příjmygo konsolidaci 34 030 35 230 36 450 Financování - zapojení přebytku 3 000 3 000 3 000 CELKOVÉ ZDROJE 37 030 38 230 39 450
<br> 33 030 34 230 35 450 Kapitálové výdaje 4 000 4 000 4 000 CELKOVĚ VÝDAJE 37 030 33 230 39 450 SALDO PŘÍJMÚ A VÝDAJÍ! 0 0 0

Načteno

edesky.cz/d/4308340

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz