« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 96.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 96.pdf
Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice
<br> V souladu s ustanovením,zákona č.250/2000 Sb <.>,5 11 odst.(3) o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje městský obvod Michálkovice
<br> Návrh rozpočtu městského obvodu Michálkovice na rok 2021 <,>
<br> který bude projednávat zastupitelstvo městského obvodu na svém zasedání dne 17.prosince 2021 <.>
<br> Písemné připomínky k návrhu rozpočtu lze podávat do 16.prosince 2021 účetní městského obvodu Lence Hruzíková (kancelář č.1) nebo na email
<br> lhruzikova©michalkovice.ostrava.cz <.>
<br> Ústní připomínky lze vznést na jednání zastupitelstva <.>
<br> Úplné znění návrhu je k nahlédnutí v kanceláři účetní městského obvodu,kancelář č.1 <.>
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: % vyvěšena dne: ]0'44M
<br> sňata dne: za správnost: i
<br> souběžně zveřejněna na intemetu
<br> XXXXX XXXXXXXXX účetní
<br> OST RAVA! ! ! Československé armády XXX,715 00 Ostrava |č 00345 451 DIČ cz 00045 451
<br> 1/4 www.míchalkovlce.cz Číslo účtu 164930336910800 MICHÁLKOVICE
<br> NÁEEVPARAGRAFU
<br> Příloha č.1: Návrh rozpočtových - ří'mů a financování 2021
<br> PARAGRAF
<br> POLOŽKA
<br> 1341
<br> NÁZEVPOLOŽKY Poplatek ze psů
<br> ČÁSTKAV TB.KČ
<br> 1343
<br> Poplatky za užívání veřejného prostranství
<br> 7
<br> 1 356
<br> Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geoígggzké práce
<br> 60
<br> 1361
<br> Správní poplatky
<br> 110
<br> 1511
<br> Daň z nemovitých věcí
<br> 1 500
<br> 5.- Daňové-LW
<br> říjřri'y celkem.? ZÉÍÍ-f ří“ *“"
<br> __" p: <.>
<br> ee
<br> [a?-a; :.Ě'_ a_i-__ <.>
<br> '—-—
<br> ___: l._—_'.- _.<.>.-i.-.';.<.> - - -._,t'--.<.> ' " -'r-'
<br> ' \mu-f= 31%?
<br> -—;aaw==-=.s “.;—5.<.> „
<br> ____.__- __ __ _“
<br> “ ":'15 TGTrF-Š.<,>
<br> Mateřské školy
<br> Základní školy
<br> L0 0
<br> Hudební činnost
<br> 850
<br> Ost.záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 15
<br> Zájmová činnost v kultuře
<br> 485
<br> Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 25
...

Načteno

edesky.cz/d/4308339

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz