« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce
Statutární město Brno,městská část Brno-Líšeň
Majetkoprávní odbor Úřadu městské části
<br> Jírova 2,628 00 Brno
<br> Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce
<br> V souladu s § 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb.o obcích a pověřením Rady městské části Brno-
Líšeň ze dne 19.2.2002 zveřejňuje majetkoprávní odbor ÚMČ Brno-Líšeň záměr pronajmout
<br> majetek obce,a to:
<br> - část pozemku p.ě.6186/7 - ostatní plocha - o výměře 1.200 m2 v k.ú.Líšeň,zaps.na
LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno-
město <.>
<br> Jedná se o pronájem na dobu 6 měsíců za účelem zřízení a provozování sezónního dětského
hřiště <.>
<br> Připomínky a náměty ke zveřejněnému záměru mohou občané a ostatní subjekty podávat po
dobu jeho zveřejnění majetkovému odboru ÚMČ Brno-Líšeň,Jírova ^íaWtárR| mgsíc grno
<br> Městská část Brno-Líšeň
V Brně dne 27.11.2020 Majetkoprávní odbor Úřadu městské části /Jírova 2,628 00 Brno
<br> JUDr.Eva Váčková-Veselá
ved.majetkoprávního odboru
<br> Vyvěšeno dne: 30.11.2020
Sejmuto dne: 16.12.2020

Načteno

edesky.cz/d/4308301


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz