« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Program jednání Zastupitelstva obce Rakovice 8.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program jednání Zastupitelstva obce Rakovice 8.12.2020
OBEC RAKOVICE
<br> I N F O R M A C E
o zasedání zastupitelstva obce Rakovice
v úterý dne 8.prosince 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu
<br> Program:
1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.09/2020,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
2.Rozpočtová opatření
3.Lesní hospodářství
4.Návrh na revokaci usnesení č.87/09/2020 ze dne 13.11.2020
5.Schválení rozpočtu obce na rok 2021
6.Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2020 - 2025
7.Schválení soukromého vozidla pro služební cesty
8.Projektová dokumentace Hluboká cesta
9.Zápis duplicitního vlastníka pozemku ve vlastnictví obce
10.Schválení nájemní smlouvy na pozemek parc.č.43/2
11.Schválení inventurní komise
12.Plán inventur
13.Různé
14.Závěr zasedání
Rakovice 30.11.2020
<br> vz.Ing.XXXXXX XXXXXXX,místostarosta
<br>
Vyvěšeno na úřední desce
a způsobem umožňujícím dálkový přístup: 30.11.2020
Sejmuto:
LA

Načteno

edesky.cz/d/4307575

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz