« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 09/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 09/2020
OBEC RAKOVICE
zastupitelstvo obce
LJ
<br>
<br>
<br> Zápis č.09/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Rakovice
Čas a místo konání:
<br> 13.11.2020 v 19:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
Přítomní zastupitelé:
p.XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXX,p.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX,pí.XXXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,p.XXXXX XXXXXXX
Omluveni:
Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,p.XXXXXX XXXX
Host:
pí.XXXXX XXXXXXXX
Veřejnost: p.XXXXXXXX XXXXX
Jednání zastupitelstva řídil starosta,přivítal členy zastupitelstva a zahájil jednání v 19:00 hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem zastupitelstva obce Rakovice <.>
Ad 1:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.08/2020,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
1.1 Zahájení
Provedením zápisu byl pověřen:
Ing.XXXXXX XXXXXXX
Určení ověřovatelé zápisu:
Ing.XXXXX XXXXXXX,pí.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9,a že zasedání je usnášeníschopné.Schvalovací kvórum činí 5 hlasů,<.>
<br> V souladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že bude pořizován audiozáznam jednání a současně se otázal zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
1.2 Schválení programu ZO
<br> starosta – předložil návrh programu zasedání zastupitelstva obce zveřejněný na úřední desce obecního úřadu v zákonem stanovené lhůtě a otázal se,zda má někdo z členů zastupitelstva připomínku,nebo doplňující návrh
místostarosta – navrhuje doplnit bod „Investiční akce kanalizace Hluboká cesta“; jedná se o důležitou otázku rozvoje obce a její projednání by mělo mít místo v hlavním programu a ne v Různém
<br> pí.Musilová – do programu nutno zařadit bod „Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na r.2022 – 2025“ <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Rakovice souhlasí se zařazením bodů „Investiční akce – kanalizace Hluboká cesta“ a „Návrh s...

Načteno

edesky.cz/d/4307574

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz