« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Návrh rozpočet města pro rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu města Klimkovic na rok 2021
Návrh rozpočtu města na rok 2021 je sestaven jako schodkový.Schodek je krytý finančními prostředky minulých let <.>
<br> PŘÍJMY (v Kč)
VÝDAJE (v Kč)
<br> Daňové příjmy
57.585.000,00
Běžné výdaje
84.139.335,40
<br> Nedaňové příjmy
18.159.200,00
Kapitálové výdaje
39.495.000,00
<br> Kapitálové příjmy
<br>
<br>
Přijaté transfery*
9.987.068,38
<br>
<br> Konsolidační položky
1.259.090,00
Konsolidační položky
1.259.090,00
<br> Příjmy celkem
86.990.358,38
Výdaje celkem
124.893.425,40
<br>
<br> Financování 37.903.067,02 Kč
<br>
*
· Moravskoslezský kraj; Neinvestiční přijatý transfer ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 1.500.000,- Kč
· Ostatní obce – úhrada za výkon činnosti přestupkové komise,zabezpečení požární ochrany 45.000,- Kč
· Státní fond životního prostředí; úprava zeleně hřbitova v Klimkovicích ve výši 4.676,- Kč
· Moravskoslezský kraj; program na podporu financování akcí s podporou EU ve výši 1.149.500,- Kč
· Operační program životního prostředí; realizace Lipové aleje podél staré opavské cesty v Klimkovicích 27.937,78 Kč
· Protipovodňová opatření města Klimkovice 4.078.804,10 Kč
· Pořízení kompostérů pro město Klimkovice 3.181.150,50 Kč
<br>
<br>
<br>
Příjmy
V návrhu rozpočtu jsou uvedeny daňové příjmy,nedaňové příjmy a přijaté transfery <.>
<br> Výdaje
<br> V návrhu rozpočtu jsou zapracovány mandatorní (nutné a vázané) výdaje - platby za odvádění odpadních vod,financování provozu příspěvkových organizací města,úklid města (letní i zimní),výdaje na provoz městského úřadu,technické správy města,knihovny,veřejného osvětlení atd.Jedná se o výdaje nutné na zajištění chodu města a základních služeb pro obyvatelstvo a dále výdaje smluvně zajištěné <.>
Ve výdajích jsou také rozpočtovány výdaje na investiční akce u těchto paragrafů:
- Silnice 150.000,- Kč
- Ostatní záležitosti pozemních komunikací 550.000,- Kč
- Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2.050.000 Kč
- Úpravy vodohospod.významných a vodárenských...

Načteno

edesky.cz/d/4307363

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz