« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Oznámení o záměru pronájmu pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer-pronajmu-p.c.143-1-143-4-a143-21.pdf
OBEC VIDOV
Vidov 51,370 07 České Budějovice
<br> Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
<br> Obec Vidov vyhlašuje v souladu s §39 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění <,>
záměr pronájmu obecních pozemků.Jedná se o pozemky p.č.143/1,143/4 a 143/21 v k.ú <.>
Vidov.Pozemky slouží k zemědělské prvovýrobě jako orná půda.Nabídky je možno
podávat poštou,případně osobně na obecním úřadě Vidov v úřední hodiny.Tato nabídka
musí být zveřejněna po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce OÚ před uzavřením smlouvy
o pronájmu <.>
<br> Ve Vidově dne 27.11.2020
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Ing.XXXXX XXXXXX
<br> starosta obce
<br> Tel/Fax E-mail IČO Bankovní spojení Úřední hodiny
724 181 747 obec.vidov@centrum.cz 00581917 KB Č.Budějovice PO 800-1000,1800 - 2000
386 466 000 č.ú.33421231/0100 ST 800-1000,1800 - 1900
<br> PÁ 800 - 1000
<br> Vyvěšeno:
<br> Staženo:

Načteno

edesky.cz/d/4304908


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz