« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 287.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

287.pdf
„%$
<br> Rozpočet MOb Vítkovice pro rok 2021
<br> Rozpočet bude projednáván a schvalován na 13.zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaném dne 14.prosince 2020.Zasedání se uskuteční v obřadní síni radnice,začátek je stanoven na 15 hod <.>
<br> V případě dotazů se mohou občané informovat u vedoucí odboru financí a rozpočtu,Bc.Lenky Šindlářové,tel.599 453 144,email: lsindlarova©vitkovice.ostrava.cz <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2021 je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách obce v sekci Radnice/Povinně zveřejňované informace/Hospodaření MOb Vítkovice <.>
<br> Do listinné podoby zveřejněných dokumentů lze nahlédnou v kanc.č.216,odboru financí a rozpočtu <.>
<br> Statutární město Ostrava Urad městského obvodu Vítkovice odbor organizační,vnitřních věcí a kuttury
<br> 9 OSTRAVA! !!
<br> VITKOVICE
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu VITKOVICE
<br> odborďyl/lz/Í plsemnostevidenčn._ čislo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> : vyvěšena dne: * já?/%;;ž/Šý šňata dne:.<.> <.>
<br>.<.> "Šuf/""" za správnost: „ff/Ž /
<br> Bylo soucasné zverejnéno na www.vitkovíce.ostrava.cz
<br> 4%?
<br> Důvodová zpráva:
<br> Rozpočet městského obvodu Vítkovice pro rok 2021 je sestaven včlenění dle rozpočtové skladby.Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby a ORJ - organizační jednotky— odbory uradu <.>
<br> Daňové příjmy Vycházejí ze skutečnosti minulých let.chaňové příjmy
<br> Vycházejí zejména z uzavřených smluv a kvalifikovaných odhadů s přihlédnutím k plnění v roce 2020 <.>
<br> Státní dotace
<br> V rámci souhrnného dotačního vztahu se jedná o dotaci na výkon státní správy a výkon veřejného opatrovnictví.Další dotace ze SR bude poskytována na sociálně právní ochranu dětí,na sociální práci a na podporu zaměstnanosti z Uřadu práce <.>
<br> Dotace přijaté od obcí
<br> Dotace ze SMO bude na školství,plavecký výcvik,kompenzaci prominutých uplat za vzdělávání v MS a ostatní investiční a neinvestiční činnosti <.>
<br> Odvody...

Načteno

edesky.cz/d/4304176

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz