« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Uřad městské části města Brna Madénské nám.Bmoťšíh 617 00 Brno
<br> 9 Magistrát města Brna % Ž 7 <.>,H_ 2020 M 6 (11 132,3 R N 0 Odbor dopravy aj.Příloha: SP- ZN.: 5400/OD/MMB/0315185/2020 VYŘIZUJE: lng.XXXXXX XXXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX Č.J.: MMB/0495611/2020 TEL./EMAIL: 542174078/ratiborska.denisa©brno.cz
<br> ZN.: 11/13/R-Rat
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Rozhodující pro běh lhůtyje vyvěšení na
<br> úřední desce Magistrátu města Brna.Úřad městské části hměsta Brna
<br> Vyvěšeno dne: „ '“" 2020 MarihukéB “"$$“ madame
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 2 7 -11— 2020 Úhd městské částih města Brna Marti-mw nit—6.0.15.h 1700 qmc Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne:
<br> Stavební povolení
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako speciální stavební úřad pro silnice a místní komunikace,příslušný podle ust.š 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o pozemních komunikacích? a dále v souladu s ust.5 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon?,vykonávající působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic ll.a Ill.třídy a místních komunikací základního komunikačního systému ve statutárním městě Brně,dle čl.29 odst.2 písm.b) Statutu města Brna,rozhodl o žádosti společnosti Dopravní podnik města Brna,a.s.Hlinky 64/151,656 46 Brno IČO: 25508881,zastoupen na základě plné moci společnostní ZPI,spol.s r.0 <.>,U Červeného mlýna 613/2,612 00 Brno,lČO: 46963774,ze dne 29.07.2020 o vydání stavebního povolení pro stavbu „Stavební úpravy smyčky Komárov,parku a autobusové zastávky Komárov“,takto:
<br> Stavbu „Stavební úpravy smyčky Komárov,parku a autobusové zastávky Komárov“,na pozemcích pa...

Načteno

edesky.cz/d/4304123

Meta

Územní plánování   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz