« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška pro stanovení DZ OPS 1-13 Grohova, ulice Gorkého, cyklisté, - cykloopatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0250942_OPS_1-13_Grohova_ulice_Gorkeho_cykloopatreni.pdf
3
2
<br> 3
0
<br> 2
8
<br> 2
6
<br> 2
2
<br> 2
4
<br> Gorkého
<br> 2
<br> 1
<br> 404244
46
<br> 7
8
<br> 4
1
<br> 38 36 34 32 30 28 26
<br> 1
<br> 2
<br> 3
1
<br> 3
3
<br> 2
2
<br> 12
10 8 6 4 2
<br> 11
9 7 5 3 1
<br> 13151719
<br> 2
<br> 22 20 18 16 14
<br> 2
5
<br> 2
3
<br> 2
1
<br> 19
<br> 17
<br> 35
33
<br> 3
9
<br> 31
<br> 29
<br> 7
6
<br> 1
0
<br> 21
<br> 1
1
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> zám <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> asf <.>
<br> n
e
z
p
<.>
<br> písek
<br> asf <.>
<br> zahrádka - restaurace
<br> n
e
z
p
<.>
<br> HØIŠTÌ
<br> PRIS
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf.asf.asf.asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf.asf.asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf.asf <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
dl.dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> zám.zám <.>
zám <.>
<br> zám.zám.zám <.>
<br> zám <.>
zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám.zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
zám <.>
<br> zám.zám <.>
<br> zám.zám.zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám.zám.zám.zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám.zám.zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
zám.zám <.>
<br> zám <.>
zám.zám.zám <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl.dl.dl.dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám.zám <.>
<br> zám.zám <.>
zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám.zám.zám.zám.zám <.>
zám <.>
<br> zám.zám.zám.zám <.>
zám.zám.zám <.>
<br> zám.zám.zám.zám.zám.zám <.>
<br> zám <.>
<br> asf.Gorkého
GorkéhoGorkéhoGorkého
<br> asf <.>
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
P
<br> P
PPPP
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> PPPP
<br> PPP
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P P P P P
<br> PPPPPPP
P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P...
0250942-2_Verejna_vyhlaska_OPS_1-13_Grohova_ulice_Gorkeho_stanoveni_-_cykliste.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0250942/2020 VYŘIZUJE: Ing.Vlastimil.Vosinek Brno 26.11.2020
<br> Č.J.: MMB/0250942-2/2020/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace
<br> III.třídy,ulice Gorkého,„Oblast placeného stání 1-13,Grohova‘‘ Brno – střed,cykloopatření <,>
<br> změna organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy,ulice Gorkého,Brno <,>
<br> formou výkresu číslo 01.1,pod názvem „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce
<br> „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ,ULICE GORKÉHO – MK a zpracované společností Brněnské komunikace
<br> a.s <.>,IČO: 60733098,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno - Štýřice,datum „Červen
<br> 2020“,“,měřítko „1:500“,s vydáním souhlasného vyjádření dotčeného orgánu,Policie České
<br> republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního
<br> inženýrství Brno - město a Brno – venkov,pod č.j.: KRPB-144944-1/ČJ-2020-0600DI,ze dne
<br> 20.08.2020,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n...

Načteno

edesky.cz/d/4303475

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz