« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
č.j.MMB/0497066/2020/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit
hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu
<br> a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-tí dnů záměry
<br> statutárního města Brna
<br> 1.směna pozemků
p.č.1095/8 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 212 m2
p.č.1095/10 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 2 m2
p.č.1095/11 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 12 m2
p.č.1095/12 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 11 m2
p.č.1095/14 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 23 ra2
p.č.1097 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 128 m2
p.č.1098 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 148 m2
část p.č.1109 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 35 m2
vše v k.ú.Staré Brno ve vlastnictví statutárního města Brna
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Bolesíavová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.206 <,>
<br> tel.542173096,e-mail: boleslavova.eva@brno.cz)
1
<br>
<br>
č.j.MMB/0497066/2020/Vich
<br> 2.pronájem:
Předmět pronájmu: část pozemku p.č.3861 vč.stavby na ní umístěné a část pozemku
p.č.3857/1,vše v k.ú.Černá Pole
Ucel pronájmu: zajištění financování rekonstrukce stávajícího objektu v parku Lužánky
a provozování cukrárny
Doba nájmu: na dobu určitou,ode dne uzavření nájemní smlouvy do umoření zálohy na nájemné
Podmínky pronájmu:
• nájem je možný pouze za účelem provozování cukrárny
• nájemce se zaváže složit zálohu na nájemné ve výši nákladů na rekonstrukci objektu
<br> (předpokládaná hodnota rekonstrukce činí cca 7 mil.Kč)
<br> Tímto vyzýváme potenciální zájemce k předložení podnikatelského záměru a návrhu výše
ročního nájemného,přičemž nebude docházet ke skutečné platbě nájemného,v okamžiku
splatnosti nájemného bude vžd...

Načteno

edesky.cz/d/4302453

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz