« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Mateřská škola Horní Újezd - návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu. (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na r. 2021. [0,01 MB]
Mateřská škola Horní Újezd,Horní Újezd 143,570 01 Litomyšl
IČO 71003215
<br> Návrh rozpočtu na rok 2021 (v Kč) <.>
<br> Základní členění
Hlavní činnost
Doplňková činnost
<br> Výnosy z dotace od Krajského úřadu
2 700 000,-
0
<br> Výnosy z příspěvku zřizovatele
210 000,-
0
<br> Ostatní výnosy – sponzorské dary
25 000,-
0
<br> Výnosy z dotace na tzv.šablony
234 100,-
0
<br> Výnosy z dotace – potravinová pomoc
35 000,-
0
<br> Výnosy z dotace – přírodní zahrada
372 700,-
0
<br> Výnosy – vlastní podíl na přírodní zahr <.>
65 700,-
0
<br> Ostatní výnosy - stravné
130 000,-
13 000,-
<br> C e l k e m výnosy
3 772 500,-
13 000,-
<br>
<br>
<br> Mzdové náklady
2 700 000,-
0
<br> Provozní náklady
205 000,-
0
<br> Náklady – nákup za sponz.dary
25 000,-
0
<br> Náklady na tzv.šablony
234 100,-
0
<br> Náklady – potravinová pomoc
35 000,-
0
<br> Náklady – přírodní zahrada
438 400,-
0
<br> Náklady na zhotovení obědů
130 000,-
13 000,-
<br> C e l k e m náklady
3 767 500,-
13 000,-
<br>
<br>
<br> Hospodářský výsledek
+ 5 000,-
0
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 18.11.2020
Sejmuto dne: ………………
(také elektronicky)
XXXXXXX XXXXXX,ředitelka školy
Návrh stř. výhledu rozpočtu. [0,01 MB]
Mateřská škola Horní Újezd,Horní Újezd 143,570 01 Litomyšl
<br> IČO 71003215
<br>
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (tis.Kč)
<br> Základní členění
2021 - HČ
2021 - DČ
2022 - HČ
2022 - DČ
2023 - HČ
2023 - DČ
<br> Výnosy z dotace od KrÚ
2 700,-
0
2 700,-
0
2 600,-
0
<br> Výnosy z příspěvku zřizovat <.>
210,-
0
210,-
0
210,-
0
<br> Ostatní výnosy – sponz.dary
25,-
0
25,-
0
21,-
0
<br> Výnosy z dotace - šablony
234,1
0
0
0
0
0
<br> Výnosy z dotace – potr.pom <.>
35,-
0
0
0
0
0
<br> Výnosy z dotace – přírod.zahr
372,7
0
0
0
0
0
<br> Výnosy – vl.podíl zahrada
65,7
0
0
0
0
0
<br> Ostatní výnosy - stravné
130,-
13,-
132,-
13,-
132,-
14,-
<br> C e l k e m - výnosy
3772,5
13,-
3 067,-
13,-
2 963,-
14,-
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mzdové náklady
2 700,-
0
2 700,-
0
2 600,-
0
<br> Provozní náklady
205,-
0
200,-
0
210,-
0
<br> Náklady – nákup za spon.d <.>
25,-
0
25,-
0
21,-
0
<br> Náklady na tzv.šablony
234,1
0
0
0
0
0
<br> Náklady – potrav.pomoc
35,-
0
0
0
0
0
<br> Náklady – přírod.zahrada
438,4
0
0
0
0
0
<br> Náklady na zhotovení obědů
130,-
13,-
132,-
13,-
132,-
14,-
<br> C e l k e m - náklady
3767,5
13,-
3 057,-
13,-
2 963,-
14,-
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Hospodářský výsledek
+5,-
0
+10,-
0
0
0
<br>
<br> Vysvětlivky: HČ – hlavní činnost,DČ – doplňková činnost <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 18.11.2020
<br> Sejmuto dne: ………………
(také elektronicky)
XXXXXXX XXXXXX,ředitelka školy

Načteno

edesky.cz/d/4302026

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz