« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
1 <.>
<br> č.j.MMB/0497066/2020/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br>.MMm
<br> Úřad městské častiměm Bma ' Emo-“ih O Mariánské nám.14,817 00 Brno % 2 s -n- 2020 č.j.ÍMG 5 Q)
<br> Záměr obce prodat.směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo je přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
<br> v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry
<br> statutárního města Brna
<br> směna pozemků
<br> p.č.1095/8 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 212 m2 p.č.1095/10 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 2 m2 p.č.1095/11 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 12 m2 p.č.1095/12 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 11 m2 p.č.1095/14 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 23 m2 p.č.1097 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 128 m2 p.č.1098 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 148 m2 část p.č.1109 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 35 m2 vše v k.ú.Staré Brno ve vlastnictví statutárního města Brna
<br> *.„m—
<br> \“.v
<br> c'v \ <.>
<br> \
<br> (\ “\
<br> \
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu í mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Boleslavová,Majetkový odbor Alagistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.206 <,>
<br> tel.542173096,e-mail: boleslavova.eva©brno.cz) 1
<br> č.j.MMB/O497066/2020/Vich
<br> 2.pronájem: Předmět pronájmu: část pozemku p.č.3861 vč.stavby na ní umístěnéa část pozemku p.č.3857/1,vše vk.ú.Černá Pole Účel pronájmu: zajištění financování rekonstrukce stávajícího objektu vparku Lužánky a provozování cukrárny Doba nájmu: na dobu určitou,ode dne uzavření nájemní smlouvy do umoření zálohy na nájemné Podmínky pronájmu:.nájem je možný pouze za účelem provozování cukrárny.nájemce se zaváže složit zálohu na nájemné ve výši nákladů na rekonstrukci objektu
<br> (předpokládaná hodnota rekonstrukce činí cca 7 mil.Kč)
<br> Tímto vyzýváme potenciál...

Načteno

edesky.cz/d/4301144

Meta

Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz